Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Biểu diễn âm nhạc 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Biểu diễn âm nhạc 2024

Tổng quat

Sinh viên nghiên cứu âm nhạc học về một loạt các công cụ và kỹ thuật biểu diễn. Các khóa học có thể bao gồm đào tạo tai, tổ chức âm nhạc, âm nhạc học, lý thuyết âm nhạc, giọng hát, hiệu suất chuỗi, biểu diễn piano, học nhạc jazz, kỹ năng đệm và nhịp điệu chơi.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Âm nhạc
  • Biểu diễn âm nhạc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan