Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Bán hàng 2024

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Bán hàng 2024

Tổng quat

Merchandising là một khía cạnh của tiếp thị và kinh doanh mà đề với sản xuất và bán sản phẩm. Một sinh viên tham gia một chương trình trong chủ đề này có thể tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng, kế toán tài chính và mua chu kỳ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thời trang
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thời trang (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập