Keystone logo

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật an toàn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

8 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kỹ thuật an toàn 2024

    BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kỹ thuật an toàn

    Các chương trình kỹ thuật an toàn có thể cung cấp cho học sinh cơ hội học tập và làm việc tại các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Một khóa học kỹ thuật an toàn của nghiên cứu điều tra các tiêu chuẩn an toàn là gì và làm thế nào để đảm bảo rằng các nhà khai thác thiết bị và máy của họ đáp ứng các tiêu chuẩn đó.