Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong An toàn Thực phẩm 2024

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong An toàn Thực phẩm 2024

Tổng quat

Bởi vì thực phẩm là một điều cần thiết sống cơ bản, nó phải được giữ an toàn khỏi bị nhiễm độc để phòng bệnh hoặc nhiễm trùng. các chuyên gia an toàn thực phẩm có nhiệm vụ quan sát và thử nghiệm mẫu thực phẩm để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm nhằm bảo vệ dân số nói chung.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học thực phẩm
  • An toàn Thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập