Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong An toàn hàng không 2024

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong An toàn hàng không 2024

Tổng quat

Trong khóa học này, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của an toàn hàng không. Đào tạo, bảo trì thiết bị, quy trình kiểm soát không lưu và nhiều yếu tố khác có thể được khám phá.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Hàng không (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập