Read the Official Description

Triết học và Văn hoá Châu Á Ph.D. Chương trình

Chương trình Triết học và Văn hoá Châu Á (APC) kết hợp cả phương pháp cổ điển và hiện đại để nghiên cứu các truyền thống tôn giáo và triết học châu Á trong khi giải quyết các vấn đề xã hội đương đại.

Chương trình của chúng tôi dựa trên nguyên tắc chuyển đổi tinh thần góp phần tạo nên sự xuất sắc trong học thuật. Trong khuôn khổ tích hợp, sinh viên có thể lựa chọn để học Hinduism, Phật giáo, hoặc triết học Trung Quốc. Học sinh học các văn bản thiêng liêng và các bài viết trong bối cảnh lịch sử; họ cũng khám phá các thông lệ thông văn hoá, thực tiễn tôn giáo truyền thống, và quan điểm triết học châu Á về các vấn đề cơ bản - từ môi trường tốt đến môi trường.

Giới thiệu về Chương trình

Sinh viên tiến sĩ có thể tập trung vào Phật giáo, triết học Trung Quốc, Hinduism hoặc nghiên cứu so sánh. Cùng với các nghiên cứu chuyên sâu, sinh viên cũng được khuyến khích để làm sâu sắc hơn kiến ​​thức của mình bằng cách tham gia vào kinh nghiệm thực tiễn tinh thần và truyền thống tôn giáo. Chương trình tiến sĩ bao gồm hai năm học, cộng với các kỳ thi và luận văn.

Program taught in:
Anh

See 7 more programs offered by California Institute of Integral Studies »

Last updated March 27, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019