Đọc Mô tả chính thức

Tâm lý học Đông-Tây

Khoa Tâm lý học Đông-Tây (EWP) cung cấp một cách tiếp cận toàn cầu để thăm dò và nghiên cứu tâm lý học và tâm linh. EWP là một trung tâm hàn lâm trong đó truyền thống trí tuệ và truyền thống trí tuệ Tây phương trên khắp thế giới đi vào cuộc trò chuyện để tạo ra kiến ​​thức mới.

Sinh viên EWP có được những kỹ năng chuyên nghiệp hướng về tương lai bắt nguồn từ những truyền thống tâm linh cổ xưa. Các môn học có tính liên ngành và bao gồm nghiên cứu về hệ thống, truyền thống tinh thần và giáo lý tâm lý

EWP cung cấp các hướng nghiên cứu sau:

  • Bằng tiến sĩ. trong tâm lý học Đông-Tây

  • Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Tâm Lý Đông-Tây

  • Giai đoạn tăng tốc: BA đến MA hoặc MA để tiến sĩ

  • Các chứng chỉ bổ sung trong Tư vấn Tinh thần Đông-Tây, và Lãnh đạo Sinh Thái Sinh Tử

Giới thiệu về Chương trình

Chương trình Tiến sỹ EWP bao gồm hai năm học, cộng với các kỳ thi toàn diện và luận án.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại California Institute of Integral Studies »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date