Tiến sĩ về Lịch sử Nghệ thuật, Văn hóa và Trí tuệ (Viện Warburg)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The School of Advanced Study (SAS), University of London brings together 9 internationally-renowned research institutes to form the UK's national centre for the support and promotion of research in th ... Đọc thêm

The School of Advanced Study (SAS), University of London brings together 9 internationally-renowned research institutes to form the UK's national centre for the support and promotion of research in the humanities. Đọc ít hơn
London , London + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
Truy cập trang web của trường