Đọc Mô tả chính thức

Tại sao nghiên cứu tiến sĩ APU của chúng tôi theo chương trình nghiên cứu?

 • Bạn sẽ được chỉ định cho một nhóm giám sát có trình độ cao.
 • Một loạt các lĩnh vực nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực máy tính và quản trị kinh doanh.
 • Chúng tôi có các cuộc hội thảo nghiên cứu thường xuyên, hội thảo và hội thảo do các nhà khoa học và chuyên gia trong nước và quốc tế tạo điều kiện.
 • Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Toàn Diện của Sinh Viên.
 • Cơ sở dữ liệu trực tuyến giàu có.

Thời lượng:
Toàn thời gian (3-5 năm)
Bán thời gian (5-7 năm)

Quy trình nộp đơn

Tốt nhất là học sinh làm việc với những người giám sát tiềm năng để phát triển một đề xuất.

* Các phiên họp giám sát bao gồm 4 yếu tố phù hợp với bối cảnh của ứng viên:

 1. Phương pháp nghiên cứu
 2. Đánh giá văn học
 3. Phân tích Định tính và Định lượng
 4. Thiết kế đề xuất nghiên cứu

Các sinh viên có bằng cấp nhập học của một chương trình Thạc sĩ hỗn hợp với thành phần nghiên cứu tối thiểu 30% và vượt qua mô-đun nghiên cứu sẽ phải trải qua 3 và 4 ở trên.

Học sinh có bằng cấp nhập học của một Thạc sĩ nghiên cứu đầy đủ sẽ được yêu cầu phải trải qua 4 ở trên.


Theo lĩnh vực chuyên môn của Trường Máy tính, Kỹ thuật và Công nghệ, các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm, nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau:

 • Công nghệ đa ngành / Đa ngành
 • Công nghệ trong Giáo dục
 • Quản lý công nghệ
 • Chất lượng công nghệ và các biện pháp tác động
 • Đổi mới và Thay đổi Công nghệ
 • Chiến lược Công nghệ và Cơ sở hạ tầng
 • Ứng dụng công nghệ ảo
 • Công nghệ và Hành vi Xã hội
 • Các khía cạnh đạo đức, pháp lý và chính sách của các công nghệ mới
 • Ứng dụng công nghệ trong ngành
 • Xu hướng công nghệ và các vấn đề
 • Thiết kế, phát triển và chuyển giao công nghệ
 • Các vấn đề bảo mật trong các công nghệ mới
 • Kỹ thuật số chia tách khỏi quan điểm công nghệ
 • Công nghệ tương tác
 • Sử dụng công nghệ trong quan điểm toàn cầu

Yêu cầu nhập học tối thiểu

 • Bằng Thạc Sĩ trong một lĩnh vực có liên quan được chấp nhận bởi Thượng viện APU .
 • Các bằng cấp khác, tương đương với bằng Thạc Sĩ, được chấp nhận bởi Thượng viện APU .
 • Các yêu cầu tiếng Anh tối thiểu của IELTS 6.5.

JPT / BPP (U) 1000-801 / 63 / Jld.4 (3) (PA2107) 07/17

Tất cả thông tin là chính xác vào thời điểm công bố nhưng có thể thay đổi vì lợi ích của việc cải tiến liên tục.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 - 7 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
45,000 MYR
Học phí: RM 45,000 (USD 10,720)
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020