Đọc Mô tả chính thức

Những thách thức chính sách toàn cầu như lão hóa, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế và khủng bố kêu gọi các giải pháp sáng tạo vượt ra ngoài ranh giới thể chế và kỷ luật, và các trường chính sách công, khoa, viện và chương trình đã được thiết lập tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. thách thức. Với những điểm mạnh về khoa học, kỹ thuật, kinh doanh và quản lý, và các lĩnh vực khoa học xã hội định lượng, Phòng Chính sách Công (PPOL) và Viện Chính sách Công (IPP) được thành lập để phát triển chính sách công như một khu vực chiến lược mới nổi. qua các ngành và đóng góp nhiều hơn vào việc phát triển chính sách trong các lĩnh vực chính sách quan trọng cả ở địa phương và trên toàn cầu.

Chương trình nhằm mục đích phát triển các chương trình sau đại học liên ngành độc đáo để cung cấp đào tạo nghiêm ngặt trong nghiên cứu chính sách về nhiều lĩnh vực chính sách, như chính sách môi trường / xã hội / kinh tế, đổi mới và chính sách công nghệ đáp ứng nhu cầu và yêu cầu nghề nghiệp của xã hội.

Tiến sĩ trong chính sách công

Tiến sĩ trong chương trình chính sách công cung cấp đào tạo nghiêm ngặt trong nghiên cứu chính sách công cho sinh viên xuất sắc học tập tham vọng theo đuổi một nghề nghiệp trong nghiên cứu chính sách và giảng dạy. Với bề rộng và chiều sâu của chuyên ngành nghiên cứu trong các phòng ban và trường học ở HKUST , sinh viên trong chương trình Chính sách công sẽ có cơ hội chuyên về một trong bốn lĩnh vực chính sách sau: chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới, chính sách môi trường và tính bền vững. thay đổi xã hội và chính sách công, và chính sách phát triển của Trung Quốc.

Nghiên cứu Foci

Các khu vực sau đây là khu vực chính của Division:

  • Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới
  • Chính sách môi trường và tính bền vững
  • Thay đổi xã hội và chính sách công cộng
  • Chính sách phát triển của Trung Quốc

Để tạo thuận lợi cho nghiên cứu liên ngành, các học sinh ghi danh vào Chương trình sẽ được đồng giám sát bởi các giảng viên của Khoa đã được bổ nhiệm cùng với các trường khác.

Yêu cầu nhập học

tôi. Yêu cầu nhập học chung

Các ứng viên muốn nhận vào bằng thạc sĩ cần phải có:

  • có bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận, hoặc bằng cấp tương đương được chấp thuận;

ii. Yêu cầu nhập học Anh ngữ

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về Tiếng Anh với một trong những thành tựu đạt được sau đây *:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • Bài thi 60 Bài thi TOEFL đã được sửa lại (tổng số điểm cho các phần Đọc, Nghe và Viết)
  • IELTS (Học phần) Điểm tổng thể: 6.5

* Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn là tiếng Anh, và bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương của bạn đã được trao bởi một tổ chức nơi phương tiện giảng dạy là tiếng Anh, bạn sẽ được miễn hoàn thành các yêu cầu tiếng Anh ở trên.

iii. Thông tin bổ sung cho người nộp đơn

Ứng viên phải có bằng cử nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào có thành tích học tập cao, đặc biệt là trong các khóa học phân tích và họ được khuyến khích có điểm GMAT hoặc GRE thỏa đáng.


Hạn chót nộp đơn

Vui lòng tham khảo http://pg.ust.hk/programs (“Ứng dụng”) để biết chi tiết.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 36 các khóa học tại The Hong Kong University of Science and Technology »

Cập nhật lần cuối February 6, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 - 6 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
42,100 HKD
Deadline
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
End Date