Tiến sĩ trong Phòng khám Phân tâm học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Drs. Bleichmar is the founder and scientific director of the Center. Both are psychiatrists and psychoanalysts, with more than 45 years of clinical experience. Authors of the books: Psychoanalysis aft ... Đọc thêm

Drs. Bleichmar is the founder and scientific director of the Center. Both are psychiatrists and psychoanalysts, with more than 45 years of clinical experience. Authors of the books: Psychoanalysis after Freud (1989), The perspectives of psychoanalysis (2001), On contemporary psychoanalysis (2013) edited by Paidós. Also of several works on the biannual Clinical-Theoretical Conference of the Eleia Center. Drs. Bleichmar elaborates the study programs, coordinate the scientific activities of the Eleia Center. Đọc ít hơn
thành phố Mexico
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.