Tiến sĩ nghiên cứu

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

1st in the world for Development Studies (QS World University Rankings by Subject 2020) – the Institute of Development Studies (IDS) transforms the knowledge, action and leadership needed for more equ ... Đọc thêm

1st in the world for Development Studies (QS World University Rankings by Subject 2020) – the Institute of Development Studies (IDS) transforms the knowledge, action and leadership needed for more equitable and sustainable development globally, through our world-class research, learning and teaching. Đọc ít hơn