Tiến sĩ Triết học

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ Triết học

University of Technology Sydney

Tiến sĩ kinh tế cung cấp đào tạo hạng nhất trong các nền tảng của lý thuyết kinh tế và kinh tế lượng. Kết quả này đạt được thông qua một chương trình của các lớp Tiến sĩ cốt lõi, được thực hiện bởi tất cả các sinh viên, cung cấp các khái niệm và các công cụ phân tích theo yêu cầu của mọi nhà kinh tế. Ngoài ra, mỗi học sinh phát triển chuyên môn trong hai lĩnh vực mà họ chọn. Một lĩnh vực bao gồm một cặp các lĩnh vực nghiên cứu lĩnh vực, trong đó sinh viên nghiên cứu các chủ đề nâng cao và trở nên quen thuộc với các biên giới nghiên cứu trong lĩnh vực đó. Các lĩnh vực được cung cấp bao gồm: kinh tế học hành vi kinh tế thí nghiệm hệ thống năng động kinh tế sức khỏe kinh tế công nghiệp tổ chức lao động kinh tế thị trường thiết kế kinh tế vi mô lý thuyết kinh tế công cộng.

Các lựa chọn nghề nghiệp bao gồm các vị trí cấp quản lý trong ngành hoặc chính phủ và các vị trí học tập.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối November 25, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
16,005 AUD
trong AUD mỗi 24cp phiên
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ