Tiến sĩ TESOL

University of Nicosia

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ TESOL

University of Nicosia

 • Thời gian (năm): 3 năm
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học tại TESOL - Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác
 • Trình độ chuyên môn: Vòng 3 (Tiến sĩ)
 • Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Anh
 • Hình thức học: Toàn thời gian và Bán thời gian
 • Tín dụng ECTS tối thiểu: 180

Hồ sơ của Chương trình

Mục đích và Mục tiêu

 1. để tăng cường khả năng của sinh viên để tạo ra, khái niệm hóa, thiết kế và thực hiện một dự án nghiên cứu đáng kể tạo ra kiến ​​thức mới và góp phần vào lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực TESOL;
 2. để hiểu thêm và hiểu biết của học sinh về giảng dạy tiếng Anh.
 3. để tăng cường cơ sở tri thức lý thuyết của sinh viên trong TESOL, việc mua lại ngôn ngữ thứ hai và nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng.

Triển vọng nghề nghiệp

Chương trình cung cấp cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho những người muốn trở thành chuyên gia về giáo dục và dạy tiếng Anh, làm việc cho các cơ sở giáo dục như Bộ Giáo dục, trường đại học công và tư hoặc trường công và tư như học giả hoặc quản trị viên.

Tiếp cận các nghiên cứu sâu hơn

Không có

Thẩm định, lượng định, đánh giá

Đánh giá khóa học bao gồm việc kiểm tra các đề xuất luận án, luận án, trình bày của luận án như một bài giảng công khai và kiểm tra miệng (viva).

Các kết quả có thể có của kỳ thi là:

 • UNCONDITIONAL PASS (sinh viên được trao bằng tiến sĩ);
 • PASS ĐIỀU KIỆN, tùy thuộc vào sửa đổi nhỏ được hoàn thành và kiểm tra bởi một hoặc cả hai giám khảo trong vòng 3 tháng;
 • REVISION AND RESUBMISSION, đòi hỏi phải viết lại Luận văn và gửi lại nó trong vòng 1 năm;
 • FAIL, nhưng một sinh viên có thể được xem xét cho một giải thưởng cấp thấp hơn (nếu có).

Yêu cầu tốt nghiệp

Học sinh phải hoàn thành luận án và tất cả các yêu cầu khác của chương trình.

Kết quả học tập

Vào cuối chương trình, sinh viên sẽ có thể:

 1. Có được một cơ sở kiến ​​thức lý thuyết mạnh mẽ trong TESOL, việc mua lại ngôn ngữ thứ hai, nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng và phương pháp luận TESOL đáng công bố.
 2. Khái niệm, thiết kế và thực hiện một dự án nghiên cứu quan trọng tạo ra những kiến ​​thức mới góp phần vào lý thuyết và thực hành;
 3. Khả năng chứng minh trong việc sử dụng các phương pháp trong các kỹ năng khảo sát và triển lãm TESOL trong việc sử dụng phân tích dữ liệu.

Học bổng - Hỗ trợ Tài chính

Trường cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên học toàn thời, dưới hình thức học bổng học bổng, hỗ trợ tài chính, học bổng thể thao, và các chương trình học tập tại trường.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
University of Nicosia

Cập nhật lần cuối November 22, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
13,500 EUR
Học phí hàng năm của sinh viên địa phương / EU; € 13.500 Học sinh quốc tế học phí hàng năm
Information
Deadline
Contact school
Locations
Kypros - Nicosia, Nicosia
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school
Dates
Tháng 9 2019
Kypros - Nicosia, Nicosia
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school