Tiến sĩ Tâm lý trong Tâm lý Tư vấn (PsyD)

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Tiến sĩ Tâm lý trong Tâm lý Tư vấn (PsyD) tại Đại học Holy Family cam kết theo mô hình đào tạo học viên - học giả. Chương trình dựa trên bằng chứng và thông tin thực hành, sử dụng các biện pháp can thiệp phản ánh các giá trị nền tảng của ngành tâm lý học tư vấn. Quan điểm của chúng tôi về đào tạo lâm sàng phù hợp với Tiêu chuẩn Công nhận Dịch vụ Y tế của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (HSP) và hướng dẫn đào tạo tâm lý chuyên nghiệp do Hội đồng Quốc gia về Trường học và Chương trình về Tâm lý học (NCSPP) phát triển.

Chương trình phát triển các học viên thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các cá nhân và có khả năng làm việc từ một khuôn khổ phát triển và phương pháp tiếp cận dựa trên sức mạnh. Chương trình phát triển các học viên có kỹ năng làm việc với nhiều cá nhân với nhiều vấn đề khác nhau, những người có thể thúc đẩy sự phát triển tâm lý bằng cách tăng khả năng giải quyết vấn đề của khách hàng và đối phó hiệu quả hơn với các tác nhân gây căng thẳng và yêu cầu hàng ngày. Chương trình bao gồm phương pháp tiếp cận cơ thể-tâm trí sử dụng quan điểm phòng ngừa, tập trung vào việc phát triển các điểm mạnh của thân chủ và hiểu vai trò của sự tương tác giữa con người và môi trường. Chương trình tạo điều kiện cho sự phát triển của những sinh viên có khả năng tìm kiếm con đường sự nghiệp trong nhiều bối cảnh làm việc với các nhóm dân cư đa dạng.

Cập nhật lần cuối Tháng 9 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Holy Family University is a fully accredited Catholic, private, co-educational university offering undergraduate, graduate, and rapid degree programs. The University’s main campus is in Northeast Phil ... Đọc thêm

Holy Family University is a fully accredited Catholic, private, co-educational university offering undergraduate, graduate, and rapid degree programs. The University’s main campus is in Northeast Philadelphia an additional location in Newtown, Pennsylvania. Founded in 1954 by the Sisters of the Holy Family of Nazareth as a private, not-for-profit, faith-inspired community, Holy Family University propels graduates to purpose-driven, values-centered lives through outstanding academic programs, flexible delivery options, manifold experiential learning opportunities, supportive career development, and deep personal connections. Đọc ít hơn