Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Xếp hạng

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Đọc thêm

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Đọc ít hơn
Abu Dhabi , Al Ain , Dubai + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.