Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (tiếng Pháp)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Nhận xét của sinh viên

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The mission of the Business Science Institute is to promote the professional and personal development of managers and businesses via the mobilization of international academic resources of the highest ... Đọc thêm

The mission of the Business Science Institute is to promote the professional and personal development of managers and businesses via the mobilization of international academic resources of the highest quality. Đọc ít hơn
Thành phố Luxembourg
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.