Tiến sĩ Quản lý Du lịch và Khách sạn (D.HTM)

Chung

Chương trình mô tả

Các dấu hiệu của một chương trình tiến sĩ hàng đầu thế giới không chỉ là nghiên cứu nó tạo ra mà còn là mức độ mà nó cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp với cơ hội nghề nghiệp xuất sắc. SHTM chuẩn bị cho sinh viên các vị trí lãnh đạo trong ngành nghề được lựa chọn của họ bằng cách cung cấp bằng cấp D.HTM chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới.

shtm11

Chương trình D.HTM đã được thiết kế cho các học giả, giám đốc điều hành ngành công nghiệp cao cấp và nhân viên cao cấp trong các tổ chức du lịch và khách sạn của chính phủ và phi chính phủ. Kể từ khi thành lập vào năm 2007, chương trình thu hút một loạt các chuyên gia quan tâm đến việc tăng cường sự nghiệp của họ, từ các học viên có kinh nghiệm và đại diện chính phủ đến các học giả. Tập trung cụ thể của châu Á, sự kết hợp độc đáo giữa các chủ đề và nghiên cứu, và mô hình phân phối linh hoạt cho phép các chuyên gia trong ngành phát triển các kỹ năng của họ trong khi vẫn còn trong lực lượng lao động.

Được phát triển để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của cả ngành công nghiệp và học viện, D.HTM đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho một trình độ học vấn capstone mới. Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp thăng tiến nghề nghiệp của mình bằng cách phát triển các kỹ năng đổi mới, sáng tạo và nghiên cứu trong bối cảnh châu Á. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này đột phá đã đưa vào cả hai vai trò học tập và công nghiệp phản ánh các kỹ năng nâng cao và nguyện vọng lãnh đạo của họ.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Rated No. 1 in the world in the “Hospitality and Tourism Management” category according to ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020, placed No. 1 globally in the “Commerce, Managemen ... Đọc thêm

Rated No. 1 in the world in the “Hospitality and Tourism Management” category according to ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020, placed No. 1 globally in the “Commerce, Management, Tourism and Services” category in the University Ranking by Academic Performance in 2019/2020 and ranked No. 1 in the world in the “Hospitality, Leisure, Sport & Tourism” subject area by the CWUR Rankings by Subject 2017, the School of Hotel and Tourism Management (SHTM) at The Hong Kong Polytechnic University is uniquely positioned to not only ride the Asian wave, but also to lead it in educational excellence. Đọc ít hơn