Tiến sĩ Nghiên cứu Nam Cực

Chung

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

At the Murray Edwards College University of Cambridge, we prioritize women's educational experience and achievement by identifying and training strong supervisors and tutors. We complement this for st ... Đọc thêm

At the Murray Edwards College University of Cambridge, we prioritize women's educational experience and achievement by identifying and training strong supervisors and tutors. We complement this for students with popular workshops on effective learning using our own peer advisers via our unique Gateway Programme. Đọc ít hơn