Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ Kinh tế học là một chương trình bốn năm bao gồm một năm rưỡi học và hai năm rưỡi nghiên cứu.

Trong năm đầu của chương trình, trọng tâm là cung cấp nền tảng cho việc nghiên cứu thành công. Trong học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, sinh viên chọn ba môn bổ sung trong môn thực địa (hoặc các môn bổ sung trong các môn chính), những vấn đề này phải liên quan chặt chẽ đến các mối quan tâm nghiên cứu của chúng. Trong học kỳ thứ hai của năm thứ hai và trong năm thứ ba và thứ tư, học sinh được dự kiến ​​sẽ phát triển dự án nghiên cứu của họ và viết một luận văn dưới sự giám sát của một giảng viên.

Thính giả

Chương trình này hướng tới hai người nhận chính: (i) những người muốn trở thành những nhà nghiên cứu thành công tại các trường đại học và các viện nghiên cứu; và (ii) những người muốn tiến tới sự nghiệp như là một nhà kinh tế chuyên nghiệp làm việc cho các ngân hàng trung ương, ngành ngân hàng, các tổ chức chính phủ hoặc trong lĩnh vực kinh tế và tư vấn tài chính.

Hạn chót nộp đơn

  • 12 tháng 2 - 29 tháng 4 (vòng 1)
  • 21 tháng 5 - 01 tháng 7 (vòng thứ hai, có thể được miễn trừ tùy thuộc vào số lượng các vị trí tuyển dụng)
  • 23 tháng 7 - 02 tháng 9 (vòng thứ 3, có thể được miễn trừ tùy thuộc vào số lượng các vị trí tuyển dụng)

Liên hệ

Esmeralda Almeida

Điện thoại: 351210464193

Fax: 351210464175

phd.bru-unide @ ISCTE -iul.pt

Trường này cung cấp các chương trình trong:

ANH

Chương trình được giảng dạy bằng:
Bồ Đào Nha

Xem 2 các khóa học tại ISCTE Business School – Instituto Universitário de Lisboa »

Cập nhật lần cuối June 3, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 - 4 năm
Toàn thời gian
Price
11,000 EUR
2.750 EUR một năm
Deadline
Trường liên hệ
12 February - 29 April (1st round). 21 May - 01 July (2nd round). 23 July-02 September (3rd round).
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
12 February - 29 April (1st round). 21 May - 01 July (2nd round). 23 July-02 September (3rd round).

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
12 February - 29 April (1st round). 21 May - 01 July (2nd round). 23 July-02 September (3rd round).
End Date