Tiến sĩ Khoa học Máy tính

The George Washington University - School of Engineering & Applied Science

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

The George Washington University - School of Engineering & Applied Science

5

Tổng quan về chương trình

Chương trình Tiến sĩ về Khoa học Máy tính, được cung cấp bởi Khoa Khoa học Máy tính, được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng tính toán tuyệt vời. Thông qua nghiên cứu và giảng dạy, Bộ đóng góp vào sự xuất hiện của những ý tưởng mới trong lĩnh vực máy tính góp phần tiến bộ trong y học, giao tiếp, vận chuyển, an ninh và các lĩnh vực quan trọng khác của xã hội và thế giới.

Bằng tiến sĩ là để nghiên cứu các khóa học và nghiên cứu dẫn đến một thông điệp. Sinh viên quan tâm đến chương trình tiến sĩ nên liên hệ với trường đại học mà họ chọn. Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào các chủ đề sau: an ninh máy tính và bảo mật thông tin, phần mềm và hệ thống kỹ thuật, tin sinh học và điện toán y sinh, mạng và điện toán di động, máy tính phân tán và hệ thống nhúng, robot, robot, thuật toán và lý thuyết.

Các khóa học tập trung vào các lĩnh vực sau:

 • Thuật toán và lý thuyết
 • Cấu hình máy tính, mạng và tính toán song song và phân tán
 • Bảo mật máy tính và bảo mật thông tin
 • Cơ sở dữ liệu và hệ thống truy xuất thông tin
 • Trí thông minh và nhận thức
 • Đa phương tiện, hoạt ảnh, đồ họa và giao diện người dùng
 • Phần mềm và kỹ thuật hệ thống

Chương trình này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên một nghề nghiệp thú vị về CNTT, y học, phim ảnh, kinh doanh, chính phủ và kỹ thuật.

Bác sĩ của Triết học trong Khoa học Máy tính

4

 • Đối với giờ được công nhận (đối với người có bằng thạc sĩ): 30
 • Giờ tín dụng (không phải thạc sĩ): 54
 • Các yêu cầu khác:
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
The George Washington University - School of Engineering & Applied Science

Cập nhật lần cuối August 7, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
Thời hạn
4 - 6 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Washington, District of Columbia
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ Tháng 9 2, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Washington, District of Columbia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 2 2020
Hoa Kỳ - Washington, District of Columbia
Hạn cuối hồ sơ Tháng 9 2, 2019
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Video

Graduate Student Research: Computer Science at GW