Read the Official Description

Yêu cầu nhập học

Một bằng cấp MS từ một chương trình trong Kỹ thuật dân dụng và môi trường hoặc kỷ luật kỹ thuật khác là cần thiết để nhập học. Các ứng viên có cả bằng BS và MS trong các ngành khác ngoài kỹ thuật có thể được yêu cầu chứng minh trình độ thông qua các môn học đại học bổ sung theo quyết định của Ủy ban sau đại học. Điều này có thể bao gồm một học kỳ bổ sung của nghiên cứu mà tín dụng tốt nghiệp không thể được cấp.

Không yêu cầu điểm trung bình tối thiểu để nhập học. Tuy nhiên, một hồ sơ cao cấp về thành tích học tập dự kiến ​​của tất cả các ứng viên.85307_DarieUndergraduateLab71-2.jpg

Sau đây là các yêu cầu tối thiểu:

  • 90 giờ tín dụng vượt quá BS
  • 39 giờ tín chỉ của môn học
  • 15 giờ tín dụng trong lĩnh vực chính
  • Chín giờ tín dụng trong lĩnh vực phụ
  • Sáu giờ tín dụng từ một bộ phận khác ngoài bộ phận mà học sinh được đặt (Các khóa học được liệt kê kép trong CE và một bộ phận khác không được tính trong sáu giờ tín dụng này.)
  • Tối đa 30 tín dụng chuyển khoản tín dụng (hạng B hoặc cao hơn).
  • Tất cả công việc phải được hoàn thành trong vòng bảy năm sau khi thủ tục ứng cử được hoàn thành.
  • Tất cả sinh viên phải vượt qua một nhóm các khóa học cốt lõi tại một trong các lĩnh vực chuyên môn sau: Môi trường, Địa kỹ thuật, Kết cấu, Giao thông vận tải và Kỹ thuật Tài nguyên nước.

* Sinh viên tự trả tiền có thể nhận học bổng học phí lên đến 40% học phí mà sinh viên đã đăng ký. Các trường đại học, theo đề nghị của Sở, cung cấp học bổng này. Ph.D. sinh viên có thể nhận được bốn tín chỉ hỗ trợ cho ba học kỳ. Những giải thưởng bằng khen này yêu cầu đến sáu giờ làm việc trong phòng ban mỗi tuần.

Program taught in:
Anh

See 2 more programs offered by Clarkson University Graduate School »

Last updated November 20, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date

Quality Education that Shows on Your Resume

Why do so many businesses recruit at Clarkson University?

Clarkson University Campus Tour

Clarkson university aerial view

Activities Fair 2018

Clarkson Students get hired