Tiến sĩ Giáo dục về Lãnh đạo Giáo dục (Ed.D.)

Chung

Chương trình mô tả

Sinh viên tiến sĩ được đào tạo học thuật nâng cao về lãnh đạo giáo dục và hành chính tập trung đặc biệt vào các lý thuyết về giáo dục và học tập; các mô hình mới nổi về lãnh đạo tổ chức; và các kỹ năng nghiên cứu cấp cao để phát triển, phân tích và đánh giá các chương trình và thực hành giáo dục. Mức độ được cung cấp với hai lĩnh vực khác nhau được nhấn mạnh:

  • Lãnh đạo giáo dục (Lớp P-12)
  • Quản trị Giáo dục Đại học (Cao đẳng và Đại học)
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The University of Texas at San Antonio is a multicultural discovery enterprise institution with more than 32,000 students. It is the largest university in the San Antonio metropolitan region with four ... Đọc thêm

The University of Texas at San Antonio is a multicultural discovery enterprise institution with more than 32,000 students. It is the largest university in the San Antonio metropolitan region with four campuses across the city. Đọc ít hơn