giáo dục

Mục tiêu của chương trình tiến sĩ là chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Tiến sĩ là một chương trình nghiên cứu độc lập, tự định hướng nghiên cứu học thuật, được hỗ trợ bởi một nhóm giám sát mà làm cho một đóng góp ban đầu cho kiến ​​thức được viết trong một luận án publishable. Chương trình Tiến sĩ cũng hỗ trợ phát triển nghiên cứu và các kỹ năng chung để trang bị cho bạn hoạt động thành công như một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong bất kỳ môi trường nào. Yêu cầu thiết yếu của một tiến sĩ là việc tạo ra các kiến ​​thức mới. Là một nhà nghiên cứu có nghĩa là phát triển những ý tưởng mới và nâng cao sự hiểu biết thông qua việc tạo ra các kiến ​​thức mới. Nghiên cứu của bạn chắc chắn sẽ xây dựng một mức độ nào về công việc và ý tưởng của người khác, nhưng là một sinh viên nghiên cứu bạn đang mong đợi để làm cho một đóng góp độc đáo với kiến ​​thức trong kỷ luật của bạn.

Mỗi sinh viên tiến sĩ phải lấy một số mô-đun trực tuyến và cũng có thể hoàn thành luận án. Sinh viên phải bảo vệ luận văn của mình trong một kỳ thi "viva voce" (nói). Các viva voce kiểm tra là một kinh nghiệm mãnh liệt và đầy thử thách, nhưng chúng tôi có các hội thảo và thi giả để giúp sinh viên nghiên cứu của chúng tôi chuẩn bị và gần như tất cả các sinh viên nghiên cứu người đã đạt đến giai đoạn này tiếp tục hoàn thành bằng cấp của họ.

Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu vào một trong các lĩnh vực sau:

 • Quản lý tiếp thị
 • Thông tin và Công nghệ
 • Giáo dục
 • quản trị kinh doanh
 • Kế toán và Tài chính

Đề cương chương trình

Đơn vị cốt lõi

 • UU-PhD-801 Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính
 • UU-PhD-802 Các vấn đề hiện tại trong quản lý
 • UU-PhD-803 Lãnh đạo
 • UU-PhD-830 Quản lý Giáo dục, Lãnh đạo và Quản trị
 • UU-PhD-EDUC-900-1 Ph.D Giáo dục Dissertation (Phần 1)
 • UU-PhD-EDUC-900-2 Ph.D Giáo dục Dissertation (Phần 2)
 • UU-PhD-EDUC-900-3 Ph.D Giáo dục Dissertation (Phần 3)
 • UU-PhD-EDUC-900-4 Ph.D Giáo dục Tiến Sĩ (Phần 4)
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 3 các khóa học tại Unicaf University (ZM) »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date