Tiến sĩ trong giáo dục

Chung

Chương trình mô tả

Sĩ trong lãnh đạo cho giáo dục Tư pháp

The University of Redlands sĩ trong lãnh đạo cho giáo dục Tư pháp (Tiến sĩ Giáo dục) là một chương trình duy nhất trên toàn quốc, trong đó tham gia khoảng 20 sinh viên mỗi năm trong nghiên cứu nghiêm ngặt, tranh luận, nghiên cứu và thực hành. Nhiệm vụ lái xe của chúng tôi là sản xuất các học viên học thuật đang được ưa chuộng vì vai trò lãnh đạo trong các trường học, các huyện, các cơ quan và các dịch vụ công cộng.

Một-of-a-loại nhấn mạnh các chương trình về công lý giáo dục đặt nó ngoài. Ý tưởng cho rằng giáo dục từ mọi nguồn gốc nên có quyền truy cập vào giảng dạy chất lượng, nguồn lực và cơ hội giáo dục khác là một nguyên lý trung tâm của chương trình, và các ứng cử viên là luôn đẩy để phân tích và tranh luận về các nguyên tắc của đẳng và công bằng giáo dục.

Tràn đầy năng lượng, giảng viên có trình độ cao của chúng tôi không ngừng phấn đấu để giúp sinh viên tiến sĩ phát triển về mặt chuyên môn. Đồng thời, các ứng cử viên được đẩy để xem xét những cách sáng tạo mà họ có thể làm cho một sự khác biệt trong thế giới của giáo dục, nâng cao đời sống của người học và tăng cường công tác của trường.

Lịch trình được cấu trúc để thích ứng với cuộc sống bận rộn của các nhà giáo dục làm việc. Chương trình có thể được hoàn thành trong ba năm, với các môn học được tổ chức trong tam cá nguyệt trong hai năm đầu tiên. Các lớp học được sắp xếp vào buổi tối thứ năm, cũng như của một vài thứ Bảy mỗi tam cá nguyệt. Học sinh cũng tham gia vào một viện mùa hè chuyên sâu cho ba năm liên tiếp. Các học giả chú ý hiện nay cùng với Đại học Redlands Giảng viên ở các viện nghiên cứu.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

 • Thể hiện sự hiểu biết về ngôn công lý xã hội thông qua tổng hợp toàn diện bằng văn bản, thuyết trình thuyết phục, và thảo luận thông.
 • Áp dụng thực tiễn lãnh đạo biến đổi.
 • Phân tích như thế nào quyết định tư pháp, chính sách và hệ thống tài chính giáo dục giải quyết vấn đề công bằng giáo dục.
 • Hiệu quả vận động cho nhân quyền công bằng cho các tước quyền công dân thông qua thực tiễn lãnh đạo tham gia và hoạt động.
 • Phê bình phân tích một loạt các học bổng để tự động thông báo cho hành nghề và hoạt động nghiên cứu ứng dụng.
 • Toàn diện thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến giáo dục thực hành lý / nguyên tắc.

Các tính năng khác của chương trình bao gồm:

 • Cố vấn từ các lĩnh vực
 • Hội thảo thực tập gồm các học giáo dục hàng đầu
 • Chi phí cạnh tranh
 • Chuyển lên đến 6 đơn vị sau đại học (với sự chấp thuận của bộ)
 • Cơ hội để hoàn thành Credential hành chính cấp II đồng thời
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Where your dreams become aspirations and your aspirations become achievements—that is the Redlands experience. Since our founding in 1907, we haven’t wavered from our promise: a transformative educati ... Đọc thêm

Where your dreams become aspirations and your aspirations become achievements—that is the Redlands experience. Since our founding in 1907, we haven’t wavered from our promise: a transformative education in an environment of academic rigor and personal responsibility, where you can blend what you learn in the classroom with life skills that will help you affect positive change in the world... Đọc ít hơn
Vùng đất đỏ , Newyork , Bờ sông , thành phố San Diego , Torrance , Tây Covina , Ngân hàng + 6 Hơn Ít hơn