Tiến sĩ Triết học

Avondale College of Higher Education

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ Triết học

Avondale College of Higher Education

bác sĩ triết học

Tổng quan khóa học

Các Bác sĩ của Triết học (PhD) là một, độc lập mức độ hoàn chỉnh mà là một bằng tiến sĩ quốc tế công nhận. Nó được thiết kế cho học sinh phát triển các kỹ năng tiên tiến trong việc thực hiện các nghiên cứu độc lập và bền vững. Luận án phải chứng minh một ứng dụng quan trọng của kiến ​​thức chuyên môn và đóng góp một phần độc lập với kiến ​​thức trong lĩnh vực nghiên cứu.

Khóa học độc đáo ở chỗ nó được phân phối trong khuôn khổ giáo dục Kitô giáo Avondale của. Học sinh của mức độ Tiến sĩ Triết học sẽ phát triển các kỹ năng quan trọng suy nghĩ, học bổng đạo đức và thái độ có lợi cho sự tham gia của cá nhân và tập thể.

Mục đích của các Bác sĩ của Triết học là mức độ để cố vấn khả năng học tập độc lập của học sinh trong việc tiếp tục phát triển chuyên môn thông qua việc mua các kỹ năng cần thiết bao gồm các kỹ năng chuyển nhượng, kỹ thuật nghiên cứu và ứng dụng của họ.

chuyên ngành nghiên cứu có thể là trong các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, Điều dưỡng, Bộ và Thần học.

mã môn học

5001

Thời gian của khóa học

Ba đến bốn năm toàn thời gian

Hình thức học

On-Campus hoặc giáo dục từ xa

Công nhận

Các Bác sĩ của khóa học cử nhân Triết học là tự công nhận bởi Avondale College of Higher Education trong các điều khoản của cấp độ 10 trong Qualifications Framework Úc. Khóa học được đăng ký trên toàn quốc với chất lượng và tiêu chuẩn Cơ quan giáo dục đại học.

Avondale cung cấp bằng tiến sĩ như là một mức cùng phong với Đại học Charles Sturt, mức độ Avondale được tổ chức đề cao.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 3 2019
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
- $ 15,392 / năm cho sinh viên Úc và New Zealand, $ 20,928 cho sinh viên quốc tế
Locations
Úc - Cooranbong, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Wahroonga, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 3 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 3 2019
Úc - Wahroonga, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 8 2019
Úc - Cooranbong, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ