Tiến sĩ quốc tế trong quản lý - đổi mới, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Thi viết: 25 tháng năm 2015 (công dân EU)

Đánh giá của Titles: 03 Tháng Sáu 2015 (công dân EU và NON-EU)

Phỏng vấn: Ngày 08 tháng 6 năm 2015 (công dân EU) Các Tiến sĩ quốc tế Quản lý được chia thành hai chương trình khác nhau: "Đổi mới, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe" và "Thay đổi và phức tạp quản lý".

Ph.D. sinh viên đến từ cả hai người họ sẽ làm theo các bài giảng cùng ở Pisa cho năm đầu tiên. Học sinh trong chương trình giảng dạy trong "Thay đổi và phức tạp quản lý" sẽ thực hiện theo các khóa học năm thứ hai ở L'Aquila.

Các chương trình giảng dạy trong đổi mới, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe giao dịch với các chủ đề quản lý quan trọng nhất đặc trưng cho hoạt động nghiên cứu hiện nay. Chú trọng đặc biệt đến:

  • sự quản lý của quá trình đổi mới và khả năng cạnh tranh quốc tế của các công ty, tổ chức, cũng như hệ thống địa phương, khu vực và quốc gia;
  • việc quản lý bền vững trong tổ chức công cộng, các công ty tư nhân và khu vực lãnh thổ rộng đặc biệt tập trung vào các chính sách môi trường, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, và đánh giá chất lượng thực phẩm và ngành công nghiệp du lịch chuỗi;
  • việc quản lý chăm sóc sức khỏe, có nghĩa là sự phát triển của các mô hình và các công cụ cho quản trị, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng tham gia trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trong quá trình quản lý và đổi mới hỗ trợ phúc lợi xã hội và đánh giá hiệu suất.

Các chương trình giảng dạy trong thay đổi và phức tạp quản lý tập trung vào hai vấn đề chính: quản lý thiên tai và cộng đồng thông minh. Các chủ đề này đều được đặc trưng bởi một phức tạp rộng vì số lượng cao của các diễn viên tham gia và các hiệu ứng có liên quan quản lý tốt hay sai có thể sản xuất xã hội. Một chú ý tới những phương pháp lãnh đạo sẽ được đưa ra trong "quản lý thiên tai" Tất nhiên, trong khi những bài học về "cộng đồng thông minh" sẽ di chuyển vào các phương pháp của mạng, sự tham gia và hợp tác.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2015

Giới thiệu về trường

The Scuola Superiore Sant'Anna was founded in 1987 by merging two colleges: Pacinotti College and the College of Medical Law. It is a public university where merit and talent count. Excellence in trai ... Đọc thêm

The Scuola Superiore Sant'Anna was founded in 1987 by merging two colleges: Pacinotti College and the College of Medical Law. It is a public university where merit and talent count. Excellence in training and research, internationalization, interaction with the job market - these are the objectives of the Scuola Superiore Sant'Anna, which offers training and postgraduate courses in Economics and Managerial Science, Law Science, Political Science, Agricultural Science and Biotechnology, Medical Science, and Industrial and Information Engineering. The Scuola Superiore Sant'Anna is a scientific community where the academic staff and researchers interact with students through a continuous exchange of cultural and intellectual ideas. Đọc ít hơn
Pisa , Tiếng Anh + 1 Hơn Ít hơn