Thi viết: 25 tháng năm 2015 (công dân EU)

Đánh giá của Titles: 03 Tháng Sáu 2015 (công dân EU và NON-EU)

Phỏng vấn: Ngày 08 tháng 6 năm 2015 (công dân EU) Các Tiến sĩ quốc tế Quản lý được chia thành hai chương trình khác nhau: "Đổi mới, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe" và "Thay đổi và phức tạp quản lý".

Ph.D. sinh viên đến từ cả hai người họ sẽ làm theo các bài giảng cùng ở Pisa cho năm đầu tiên. Học sinh trong chương trình giảng dạy trong "Thay đổi và phức tạp quản lý" sẽ thực hiện theo các khóa học năm thứ hai ở L'Aquila.

Các chương trình giảng dạy trong đổi mới, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe giao dịch với các chủ đề quản lý quan trọng nhất đặc trưng cho hoạt động nghiên cứu hiện nay. Chú trọng đặc biệt đến:

  • sự quản lý của quá trình đổi mới và khả năng cạnh tranh quốc tế của các công ty, tổ chức, cũng như hệ thống địa phương, khu vực và quốc gia;
  • việc quản lý bền vững trong tổ chức công cộng, các công ty tư nhân và khu vực lãnh thổ rộng đặc biệt tập trung vào các chính sách môi trường, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, và đánh giá chất lượng thực phẩm và ngành công nghiệp du lịch chuỗi;
  • việc quản lý chăm sóc sức khỏe, có nghĩa là sự phát triển của các mô hình và các công cụ cho quản trị, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng tham gia trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trong quá trình quản lý và đổi mới hỗ trợ phúc lợi xã hội và đánh giá hiệu suất.

Các chương trình giảng dạy trong thay đổi và phức tạp quản lý tập trung vào hai vấn đề chính: quản lý thiên tai và cộng đồng thông minh. Các chủ đề này đều được đặc trưng bởi một phức tạp rộng vì số lượng cao của các diễn viên tham gia và các hiệu ứng có liên quan quản lý tốt hay sai có thể sản xuất xã hội. Một chú ý tới những phương pháp lãnh đạo sẽ được đưa ra trong "quản lý thiên tai" Tất nhiên, trong khi những bài học về "cộng đồng thông minh" sẽ di chuyển vào các phương pháp của mạng, sự tham gia và hợp tác.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại Scuola Superiore Sant'Anna »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date