Tiến sĩ quốc tế Chương trình trong Agrobiodiversity

Chung

Chương trình mô tả

Các Tiến sĩ quốc tế Chương trình trong Agrobiodiversity là nhằm mục đích tăng cường năng lực nguồn nhân lực trong việc sử dụng và quản lý các biến thể di truyền trong hệ thống nông nghiệp và tự nhiên, để nâng cao tính bền vững của hệ thống nông nghiệp và bảo tồn tài nguyên di truyền cho sự thịnh vượng của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Chương trình được cấu trúc thành hai chương trình:

  • Chương trình giảng dạy A - Trồng nguồn gen;
  • Chương trình học B - đa dạng sinh học chức năng trong agroecosystems.

Lĩnh vực nghiên cứu sẽ bao gồm việc phân tích:

  • Biến thể di truyền trong gen duy nhất và toàn bộ bộ gen của các cây nông lâm nghiệp và họ hàng hoang dã của họ; - Cơ chế kiểm soát những biến đổi trong gen và / hoặc nhóm gen, như những người tham gia kháng với mầm bệnh và / hoặc sâu bệnh và khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường; - Vai trò của đa dạng sinh học chức năng trong việc duy trì tính đa dạng di truyền, bao gồm cả quá trình tiến hóa và sự đồng tiến hóa của các loài gây hại / tác nhân gây bệnh và các cây chủ; - Vai trò của các chức năng đa dạng, bao gồm các tương tác giữa sâu / bệnh / cỏ dại và thuần / tình nguyện / thực vật hoang dã, sinh thái nông nghiệp trong y tế; - Thực vật và sinh lý học cây trồng, bao gồm sinh lý stress thực vật và sinh lý sau thu hoạch: - Tùy chọn để áp dụng các kiến ​​thức thu được, như một điều kiện tiên quyết để cải tiến cây trồng, bảo vệ cây trồng, cây trồng / quản lý nông lâm kết hợp bền vững và sử dụng đất đa chức năng.

Các Chương trình tiến sĩ quốc tế trong Agrobiodiversity tại Scuola Superiore Sant'Anna- Pisa, cung cấp ba năm, học bổng để thực hiện các hoạt động nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực agrobiodiversity. Mục tiêu của chúng tôi là để khuyến khích đổi mới và chuyển giao công nghệ trong bảo quản, quản lý và khai thác agrobiodiversity thông qua một chương trình giáo dục khoa học tiên tiến. Học bổng được ưu tiên trao cho các sinh viên đến từ các nước đang phát triển / phát triển.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2015

Giới thiệu về trường

The Scuola Superiore Sant'Anna was founded in 1987 by merging two colleges: Pacinotti College and the College of Medical Law. It is a public university where merit and talent count. Excellence in trai ... Đọc thêm

The Scuola Superiore Sant'Anna was founded in 1987 by merging two colleges: Pacinotti College and the College of Medical Law. It is a public university where merit and talent count. Excellence in training and research, internationalization, interaction with the job market - these are the objectives of the Scuola Superiore Sant'Anna, which offers training and postgraduate courses in Economics and Managerial Science, Law Science, Political Science, Agricultural Science and Biotechnology, Medical Science, and Industrial and Information Engineering. The Scuola Superiore Sant'Anna is a scientific community where the academic staff and researchers interact with students through a continuous exchange of cultural and intellectual ideas. Đọc ít hơn
Pisa , Tiếng Anh + 1 Hơn Ít hơn