Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Asia University College of Management

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Asia University College of Management

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Giới thiệu

Các chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh được thành lập vào năm 2009 và kể từ đó đã chào đón một làn sóng lớn của sinh viên quốc tế. Nhiệm vụ của chương trình của chúng tôi là để giáo dục và chuẩn bị ứng cử viên tiến sĩ về quản lý kinh doanh, nghiên cứu học thuật, và sự nghiệp trong các cơ sở công nghiệp và chính phủ.

Chương trình giảng dạy

yêu cầu tốt nghiệp: 36 tín chỉ, trong đó có 18 tín chỉ của môn bắt buộc và 18 tín chỉ của khóa học tự chọn.

Mục tiêu học tập

Kỹ năng chuyên nghiệp

Học sinh cần được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng của các lĩnh vực chuyên môn của họ toàn diện để có các chuyên gia quản lý cấp cao trong bối cảnh quản lý và tổ chức khác nhau và các nhà nghiên cứu tài năng trong các cơ sở nghiên cứu. Hãy đóng góp trí tuệ gốc để cơ thể của kiến ​​thức trong lĩnh vực của họ lựa chọn và áp dụng nó vào các vấn đề kinh doanh hiện đại phải đối mặt trong sự nghiệp của mình

Kĩ năng giao tiếp

Học sinh cần được trang bị kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt hơn.

Phân tích & kỹ năng giải quyết vấn đề

Học sinh cần được trang bị với tư duy phân tích, thêm vào kỹ năng giải quyết vấn đề chiến lược, sáng tạo, và sáng tạo.

đạo đức

Học sinh cần được trang bị với đạo đức nghề nghiệp, các giá trị đạo đức và ứng xử đạo đức.

quan điểm toàn cầu

Sinh viên nên suy nghĩ với quan điểm toàn cầu và quan tâm đến các vấn đề quốc tế.

Khóa học yêu cầu

Tiến sĩ Luận án (6 tín chỉ), môn bắt buộc (12 tín chỉ), và các khóa học tự chọn (18 tín chỉ).

Các môn bắt buộc:

Lý thuyết Chiến lược Kinh doanh, Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh, Chủ đề Đặc biệt về Kinh tế Công nghiệp, Phương pháp Định tính Tiên tiến, Hội thảo Các chủ đề đặc biệt (I) (II).

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Đài Loan - Nantun District, Taichung City
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Đài Loan - Nantun District, Taichung City
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ