Đọc Mô tả chính thức

dba

Học một dba Tại trường Đại học UNICAF là một trải nghiệm sôi động và sống động, với sự liên kết quốc tế rộng khắp của chúng tôi và cam kết thực hành chuyên môn. Chất lượng nghiên cứu và giảng dạy cao của Đại học UNICAF và các tổ chức liên quan đã được thừa nhận rộng rãi bên ngoài.

DBA là một chương trình trực tuyến dành cho các nhà quản lý xuất sắc, có bằng thạc sĩ hoặc tương đương, hoặc có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và muốn nâng cao hành động chuyên môn của họ kết hợp chặt chẽ về học tập và quản lý liên quan. Mục đích là để đóng góp cho nhà nước của nghệ thuật kiến ​​thức trong lĩnh vực mà họ đã chọn nghiên cứu thông qua nghiên cứu quản lý trong cài đặt công việc hiện tại và tương lai. Các sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) là một phần thời gian học vị tiến sĩ chuyên nghiệp với một phạm vi và danh tiếng quốc tế, được thiết kế để tăng cường thực hành điều hành và chuyên nghiệp thông qua việc áp dụng lý thuyết âm thanh và nghiên cứu nghiêm túc vào các vấn đề thực tế và phức tạp trong kinh doanh và quản lý. Nó giúp tăng cường khả năng phát triển kiến ​​thức và lý thuyết và ứng dụng của họ. Chìa khóa này là một chương trình phát triển kỹ năng cá nhân, tư vấn và nghiên cứu trong bối cảnh nghiên cứu nghiêm ngặt và có liên quan.

DBA của Đại học UNICAF sẽ cho phép bạn:

 • Xây dựng sự hiểu biết về những khái niệm và nền lý thuyết có liên quan trong phạm vi nghiên cứu của bạn về kinh doanh và quản lý
 • Có hiểu biết chi tiết về các kỹ thuật áp dụng cho nghiên cứu và yêu cầu nghiên cứu và quản lý tiên tiến
 • Tạo và giải thích kiến ​​thức thông qua các nghiên cứu ban đầu. Nâng cao hiệu suất của bạn như một người hành nghề phản chiếu và thực hành chuyên môn của bạn
 • Phát triển năng lực cá nhân, tư vấn và nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu nghiêm ngặt ở mức độ tiên tiến góp phần vào lý thuyết và thực tiễn trong kinh doanh và quản lý

Đề cương chương trình

Đơn vị cốt lõi

 • UU-DBA-810 Các phương pháp nghiên cứu định tính và định tính
 • UU-DBA-820 Các vấn đề hiện tại trong quản lý
 • UU-DBA-830 Lãnh đạo
 • Quản lý chiến lược UU-DBA-840
 • UU-DBA-900-1 DBA luận án (Phần 1)
 • UU-DBA-900-2 Luận văn DBA (Phần 2)
 • UU-DBA-900-3 DBA Luận văn (Phần 3)
 • UU-DBA-900-4 DBA Luận văn (Phần 4)
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại Unicaf University (MW) »

Khóa học này là Qua mạng, Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date