Tiến sĩ chương trình trong agrobiosciences

Scuola Superiore Sant'Anna

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ chương trình trong agrobiosciences

Scuola Superiore Sant'Anna

Các Ph.D. Chương trình trong "Agrobiosciences" là một chương trình ba năm đặc trưng bởi một ý nghĩa liên ngành và được thiết kế cho sinh viên có trình độ cao và năng động, những người muốn để có được các nghiên cứu và kỹ năng phân tích của cộng đồng khoa học quốc tế và để có được các kỹ năng nghiên cứu học tập chuyên nghiệp để làm việc trong các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính , tổ chức quốc tế, các công ty tư nhân trong nền kinh tế.

Các Ph.D. Chương trình trong "Agrobiosciences" bao gồm trong chương trình sau đây:

Genomics và Khoa học cây trồng (Plant Biotechnology; Di truyền thực vật; Sinh lý thực vật; Plant Genomics; Cắt Khoa học, công nghệ nâng cao trong trồng trọt, sản xuất và chất lượng cây trồng) Nông nghiệp, Môi trường và cảnh quan (đa chức năng và nông nghiệp bền vững, hữu cơ và nông nghiệp tích hợp, sản xuất cây trồng và chất lượng ; quản lý sinh thái nông nghiệp và đa dạng sinh học chức năng; Cảnh Nông học; phân tích Multicriteria của thực phẩm và hệ thống cây trồng phi lương thực; Agro-environemntal so sánh các hệ thống canh tác, Nông nghiệp-lãnh thổ-cảnh quan) Học sinh được nhận vào ba năm Ph.D. trong Agrobiosciences thêm cho một kỳ thi tuyển sinh thành công. Ứng viên đủ điều kiện phải giữ một Thạc sĩ Khoa học (thạc sĩ) bằng hoặc chức danh tương đương.

Như đã nêu trong các quy định của các trường, các Ph.D. Chương trình trong "Agrobiosciences" là một chương trình ba năm nghiên cứu tiên tiến và nghiên cứu giám sát; sau khi kết thúc chương trình, các di Diploma Perfezionamento được trao cho những sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu giáo khoa và thông qua một cuộc kiểm tra cuối cùng với luận văn luận án; các Diploma di Perfezionamento là tương đương với bằng Tiến sỹ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Ý - Pisa, Tuscany
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Ý - Pisa, Tuscany
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ