Các Ph.D trong Tài chính cung cấp cho sinh viên cơ hội để chuyên về lĩnh vực tài chính và ngân hàng bằng cách cung cấp các khóa học đại học và luận án ở cấp tiến sĩ. Chương trình được thiết kế để cung cấp một nền tảng vững chắc trong lý thuyết tài chính cũng như áp dụng các kỹ năng toán kinh tế tài chính.

Trong sự hợp tác với một nhà tư vấn thiết kế, sinh viên có thể chuyên về lĩnh vực cụ thể về tài chính bao gồm cả ngân hàng thông qua một chương trình của khóa học tự chọn và nghiên cứu luận án. Các sinh viên tương lai phải có một nền tảng học tập vững chắc trong các phương pháp định lượng. Chương trình thạc Điều hành trực tuyến tại Ngân hàng và Tài chính Sở Tài chính Ngân hàng cung cấp các chương trình được thiết kế đầy đủ cho các chuyên gia có ý định để có được bằng tốt nghiệp của họ trực tuyến và đồng thời xây dựng sự nghiệp của họ. Chương trình thạc Điều hành trực tuyến trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức hiện đại để vẫy tay cùng với những thay đổi về tài chính và ngân hàng toàn cầu. Chương trình được chuẩn bị cho các chuyên gia bận rộn trên thế giới, do đó tất cả các tài liệu và sách giáo khoa là thuận chuyển giao cho họ thông qua internet. Chương trình này cung cấp một mức độ rất tôn trọng thông qua On-line hành Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng đó là càng đòi hỏi khắt khe và đáng làm truyền thống của chúng tôi trong khuôn viên trường chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính chương trình. Ngoài ra chương trình cũng có hiệu quả và đáp ứng như các chương trình truyền thống trong khuôn viên trường vì nó tập trung vào từng cá nhân học sinh.

Yêu cầu nhập học

Ứng viên được dự kiến ​​để đáp ứng yêu cầu nhập học chung của Viện. Các ứng viên của chương trình tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ với một CGPA lớn hơn 3/4.

Khoa Nghiên cứu Sở thích

Tài chính công cộng, phát triển kinh tế, thuế, thẩm định đầu tư, Dự án tài chính và phân tích rủi ro, Micro Và Nhỏ Tài chính doanh nghiệp, Tự do hoá tài chính, khủng hoảng tài chính và tái cấu trúc, cơ cấu Ngân hàng và hiệu suất, vốn xã hội, chính sách cổ tức, Offerings Equity, cơ cấu vốn, thị trường mới nổi Tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế Quốc tế, Lý thuyết thương mại quốc tế và chính sách, tài chính quốc tế, Exchange Rate, chính sách kinh tế và các cơ chế, Kinh tế và tăng trưởng các mô hình, kinh tế vi mô Lý thuyết và chính sách, cơ cấu, ứng xử và Hiệu suất trong hệ thống tài chính ngân hàng và tăng trưởng kinh tế, Quản trị và Vấn đề sở hữu trong ngân hàng, khủng hoảng ngân hàng và Ngân hàng thất bại, khả năng sinh lời trong Ngân hàng, an toàn vốn trong Ngân hàng, Giám sát và Quy chế, chiến lược tiếp thị dịch vụ tài chính, ngân hàng tại EU, Marketing Tài chính, Liên minh tiền tệ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại Eastern Mediterranean University Faculty of Business and Economics »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2020
Tháng 9 2020
Duration
2 - 5 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date