Phd về sinh thái và sức khỏe môi trường

Chung

Chương trình mô tả

Bằng cấp / Thời gian / ECTS

Thứ 3 (sĩ) / 3 năm (1 năm: kế hoạch ngoại khóa; 2 năm: chuẩn bị luận án)

phối hợp:

Giáo sư Nelson Barros (nelson@ufp.edu.pt)

Chương trình Tiến sĩ có liên quan đến các dự án nghiên cứu quốc gia và quốc tế đội ngũ giảng viên của của khóa học đó đã dẫn đến một số lượng đáng kể các bài báo khoa học.

Tuyển sinh Điều kiện

 • 1.1. Điều kiện chung:

Theo nr. 1 Điều 2 của Quy chế nr UFP của sĩ của. 306/2008, trong 9 tháng sáu, sau đây có thể áp dụng cho chu kỳ này của nghiên cứu:

 • 1.1.1. Các ứng với một trình độ thạc sĩ hoặc tương đương quy phạm pháp luật;
 • 1.1.2. Các ứng với bằng đại học, có chương trình đào tạo học thuật hoặc khoa học, chuyên nghiệp được công nhận là ban cho năng lực để hoàn thành chu kỳ này của các nghiên cứu của các luật sư điều hành của các nghiên cứu sau đại học và trường điều tra, từ bây giờ, chỉ định là CEPI;
 • 1.1.3. Các ứng với một chương trình đào tạo học thuật, khoa học và chuyên nghiệp được công nhận là công suất ban cho để hoàn thành chu kỳ này của nghiên cứu của CEPI
 • 1.2. Điều kiện cụ thể:
 • 1.2.2. chương trình tiến sĩ Sinh thái học và môi trường y tế: ứng viên phải có bằng thạc sĩ ở một trong các lĩnh vực sau: Môi trường; Sinh học; Khoa học Y tế hoặc Hóa học.

Kế hoạch học tập

năm 1, Học kỳ 1

 • Môi trường và sức khỏe con người
 • Dịch tễ học
 • Phương pháp thống kê và Kế hoạch thực nghiệm
 • Luận án Dự án I
 • Nghiên cứu Hội thảo tôi
 • độc chất học

năm 1, Học kỳ 2

 • Sinh thái và sức khỏe con người
 • Nghiên cứu Hội thảo II
 • Luận án Dự án II

Thứ 2 và năm thứ 3

 • chuẩn bị luận án
Cập nhật lần cuối Tháng 4 2016

Giới thiệu về trường

University Fernando Pessoa was recognized as a public interest organization by the Portuguese State in July 1996 and it is the result of a pioneering higher education project initiated in the 1980’s w ... Đọc thêm

University Fernando Pessoa was recognized as a public interest organization by the Portuguese State in July 1996 and it is the result of a pioneering higher education project initiated in the 1980’s with the creation of two higher education institutes that provided its structural basis. Đọc ít hơn