Đọc Mô tả chính thức

Chương trình này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các học viên có nhu cầu nghiên cứu một số khía cạnh của lĩnh vực hành nghề của họ. Các ứng cử viên tham gia vào cấp cao, dựa trên thực tế nghiên cứu thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu. Nó là một mức độ nghiên cứu với mục đích là hỗ trợ các chuyên gia để phát triển một mối quan hệ giữa nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn của họ.

Giáo sư thỉnh giảng từ các trường đại học đối tác sẽ tham gia là giáo viên và cố vấn trong chương trình. Sinh viên có cơ hội để tham gia vào Erasmus di động cho các nghiên cứu và thực tập. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh.

Trình độ chuyên môn trao tặng: Mức độ của bác sĩ trong Sư phạm (PhD).

Yêu cầu nhập học: Bằng thạc sĩ sư phạm, Tâm lý học, quản lý giáo dục hay khoa học nhân đạo, khoa học xã hội, phúc lợi xã hội và trợ cấp xã hội nếu kinh nghiệm chuyên môn trong giáo dục ít nhất 3 năm. Thảo luận về các chủ đề hoặc vấn đề về sư phạm, mà nghiên cứu đã được thực hiện trong giấy gửi, là bắt buộc.

THỜI GIAN HỌC: 3 năm học toàn thời gian.

chương trình học bao gồm 2 phần:

  • Khoa học công trình nghiên cứu: các công trình nghiên cứu cá nhân, để chuẩn bị và thiết kế các luận án của bác sĩ; công bố kết quả nghiên cứu (3 ấn phẩm); trình bày các nghiên cứu kết quả trong các hội nghị khoa học; các hội thảo lý thuyết; việc thực hành phó giáo sư hoặc trợ lý của nhóm nghiên cứu trong việc đưa ra và trong tiến hành các dự án của nghiên cứu works- 112 tín CP (168 ECTS);
  • nghiên cứu lý thuyết (Một phần (bắt buộc) - module phát triển nghiên cứu và trí tuệ năng lực; B phần (không bắt buộc) - module của lực academicals phát triển; C phần (miễn phí tự chọn)) - 32 tín CP (48 ECTS).

Để hoàn thành tiến sĩ sinh viên chương trình nghiên cứu có để kiếm được 144 CP (216 ECTS).

Kiểm tra cuối cùng, nếu có: kiểm tra của bác sĩ trong sư phạm và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, hoặc Nga) và luận án của bác sĩ.

Phí nghiên cứu: 3200 EUR mỗi năm. Nếu bạn quan tâm trong các nghiên cứu tại Đại học Rezekne of Applied Sciences điền mẫu đơn tại địa chỉ này: http://www.rta.lv/online_application_procedure.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Rezekne University of Applied Sciences

Xem 1 các khóa học tại Rezekne University of Applied Sciences »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 3 2019
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
3,490 EUR
mỗi năm.
Deadline
Trường liên hệ
Spring Intake
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2019
End Date
Tháng 3 1, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Spring Intake
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng 9 1, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake

Tháng 3 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Spring Intake
End Date
Tháng 3 1, 2022

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
End Date
Tháng 9 1, 2022