Phd trong vật lý khí quyển

Chung

Chương trình mô tả

Viện Vật lý khí quyển là chịu trách nhiệm cho các chương trình sau đại học về khoa học khí quyển. Viện có cả thạc sĩ và tiến sĩ chương trình. Học sinh trong mỗi chương trình được đăng ký riêng biệt thông qua kỳ thi tuyển sinh của thầy hoặc Ph.D. chương trình. Đối với học sinh học đối với các trình độ thạc sĩ, mục tiêu của Viện là xây dựng năng lực nghiên cứu của họ và trang bị cho họ những công cụ và kiến ​​thức nghiên cứu tiên tiến trong khoa học khí quyển. Do đó, họ được yêu cầu phải mất ít nhất 24 tín chỉ các khóa học tiên tiến trong khoa học khí quyển. Hơn nữa, mỗi học sinh phải hoàn thành, dưới sự giám sát của một trong những giảng viên của Viện, một luận án thạc sĩ / lĩnh vực đặc biệt của mình. Đối với sinh viên về phía Ph.D. mức độ, phát triển khả năng nghiên cứu độc lập của họ là quan tâm hàng đầu. Do đó, Ph.D. học sinh chỉ cần lấy 18 tín chỉ của khóa học nhưng được yêu cầu, dưới sự giám sát của một hoặc một số giảng viên của Viện, tiến hành một nghiên cứu ban đầu trong các lĩnh vực quan tâm của họ.

Các khóa học lý thuyết

 • Khí hậu Dynamics
 • Phân tích số liệu khách quan
 • đối lưu khí quyển
 • Planetary lớp ranh giới
 • Tiết Ứng dụng Toán
 • Nâng cao khí quyển Dynamics

khóa học Ứng dụng

 • radar khí tượng
 • Khí quyển bức xạ
 • Khí tượng Mesoscale
 • Ô nhiễm không khí Khí tượng
 • Mô phỏng số

Yêu cầu đối với học sinh tốt nghiệp

 • tín chỉ yêu cầu: 24 tín chỉ (4 tín chỉ cho các hội thảo)
 • Thời gian học: 2 ~ 7 năm
 • Yêu cầu khác: đèo bằng văn bản và bằng miệng đủ điều kiện thi; Xuất bản ít nhất một bài báo trên các tạp chí SCI, và cần phải có một trong hai tác giả đầu tiên hoặc tương ứng

Thiết bị nghiên cứu và phòng thí nghiệm

 • Lab Mô phỏng Mesoscale
 • Lab -Dynamics Nhất Lãm
 • Khí hậu Dynamics và Lab Mô phỏng
 • Khí hậu / Lab Monsoon
 • Radar Khí tượng Lab
 • Lab vệ tinh khí tượng

Tài liệu tuyển sinh

 • tự truyện
 • Kế hoạch nghiên cứu
 • Đề xuất nghiên cứu
 • Hai Thư giới thiệu
 • TOEFL hoặc chứng cứ khác thành thạo tiếng Anh
 • Bằng chứng về trình độ thông thạo Trung Quốc
 • Ấn phẩm học thuật liên quan
Cập nhật lần cuối Tháng 4 2016

Giới thiệu về trường

National Central University was originally founded in Nanjing, China in 1915. NCU had later developed into a renowned academic institution with comprehensive programs and outstanding faculty, enjoying ... Đọc thêm

National Central University was originally founded in Nanjing, China in 1915. NCU had later developed into a renowned academic institution with comprehensive programs and outstanding faculty, enjoying a high reputation equal to that of Peking University. In 1962, the Graduate Institute of Geophysics was founded in Miaoli, Taiwan as the re-establishment of the University. The campus was relocated to Zhongli in 1968, and today it has become a home to more than thirteen thousand students and teachers. Đọc ít hơn