Phd trong tiêu dùng, may mặc, và các nghiên cứu bán lẻ

University of North Carolina Greensboro

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Phd trong tiêu dùng, may mặc, và các nghiên cứu bán lẻ

University of North Carolina Greensboro

Tiến sĩ về tiêu dùng, may mặc, và nghiên cứu bán lẻ

Đối với những người tưởng tượng mình là giáo sư đại học chia sẻ niềm đam mê của họ đối với người tiêu dùng, may mặc, và các nghiên cứu bán lẻ với các sinh viên tương lai, một tiến sĩ trong lĩnh vực này là một khóa học nổi bật của nghiên cứu để theo đuổi. Bằng cách nghiên cứu sâu vào các chủ đề thú vị khác nhau, từ tiếp thị đến hành vi của người tiêu dùng, bạn sẽ đạt được sự hiểu biết của một chuyên gia của ngành công nghiệp và làm thế nào để áp dụng kiến ​​thức của mình cho sự thành công trong lĩnh vực này.

Các chương trình sau đại học CARS của nghiên cứu hàng đầu để các bác sĩ của độ triết lý yêu cầu tối thiểu 60 giờ (90 ngoài BS) và hoàn thành một luận án.

khóa học tiến sĩ mẫu bao gồm:

CRS 712: Phát triển Lý thuyết trong tiêu dùng, may mặc và Nghiên cứu bán lẻ
Kiểm tra các doanh nghiệp liên quan đến lý thuyết tiếp thị. Phân tích của các lý thuyết tiếp thị, mô hình và khung khái niệm. Bao gồm doanh nghiệp với doanh nghiệp, người tiêu dùng, quan hệ khách hàng và các lý thuyết kinh tế.

CRS 713: Phương pháp định tính trong tiêu dùng, may mặc và bán lẻ Nghiên cứu
Thăm dò của sự phát triển và sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính. Tập trung vào các ứng dụng của phương pháp định tính đến vấn đề nghiên cứu đa dạng, thủ tục thu thập dữ liệu, và các phương pháp phân tích.

CRS 721: Hành vi tiêu dùng trong may mặc và Bán lẻ
Những lý thuyết hiện và nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng. Áp dụng mô hình hành vi người tiêu dùng để may mặc, sản phẩm may mặc liên quan và bán lẻ thông qua các dự án nghiên cứu cá nhân.

Ngôi trường này cung cấp các chương trình tại:

  • Anh
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
60 giờ
Toàn thời gian
Price
Giá
Miễn phí
Information
Deadline
Trường liên hệ
Deadline: March 1 for fall admission, November 15 for spring admission
Locations
Hoa Kỳ - Greensboro, North Carolina
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Deadline: March 1 for fall admission, November 15 for spring admission
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - Greensboro, North Carolina
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Deadline: March 1 for fall admission, November 15 for spring admission
Ngày kết thúc Trường liên hệ