Tiến sĩ Hóa học Hoá học


Chương trình Sinh học Hóa học nhấn mạnh đến giao diện giữa Hóa học và Sinh học, cũng như các ứng dụng tiềm năng của nó cho các lĩnh vực khác. Nó bao gồm việc nghiên cứu các tương tác giữa các phân tử nhỏ với các mục tiêu sinh học có thể của chúng, nghiên cứu các con đường sinh học sử dụng các công cụ hóa học, cung cấp thuốc, cũng như hiểu biết về hóa học của các trạng thái bệnh, để tạo ra kiến ​​thức khoa học cơ bản cho các nỗ lực khám phá thuốc trong tương lai.

Chương trình được thiết kế để đào tạo sinh viên tốt nghiệp để có thể bắt đầu hợp tác về các biên giới mới của nghiên cứu có tính chất đa ngành.

Tiến sỹ

  • Các ứng viên phải có bằng Thạc sỹ hoặc tương đương trong các lĩnh vực nêu trên, với điểm trung bình tích lũy ít nhất là 3,50 ở trình độ Thạc sĩ.
  • Các ứng cử viên có bằng Cử Nhân với Danh Dự Lớp Một cũng có đủ điều kiện.

Tiếng Anh lưu loát

Tất cả các ứng viên phải đạt điểm kiểm tra chính thức cao hơn điểm số tối thiểu để được nhận vào bất kỳ kỳ thi tiếng Anh chuẩn nào sau đây.


Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS): 5

Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL):

* Giấy dựa trên: 500

* Máy tính dựa trên: 173

* Trên nền Internet: 61

CU-Test của Anh Ngữ (CU-TEP): 60

Tuy nhiên, người nộp đơn từ các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ bản địa được miễn yêu cầu này. Ngoài ra, những người nộp đơn có bằng trước đây từ một trường đại học mà phương tiện duy nhất của giảng dạy là tiếng Anh có thể nộp một Chứng chỉ của Trung học Giảng dạy để hoàn thành yêu cầu này.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Chulabhorn Graduate Institute »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Sáu 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Sáu 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Sáu 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date