Phd trong quan hệ quốc tế

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Các Ph.D. Chương trình phát triển kỹ năng của ứng viên trong phân tích chính trị quốc tế và chuẩn bị chúng cho một sự nghiệp học tập thông qua việc tập trung vào các kỹ năng nghiên cứu và xã hội chuyên nghiệp trong quan hệ quốc tế (IR) kỷ luật. Nó góp phần kiến ​​thức chuyên ngành của nhiều tiểu ngành của IR bao gồm cả quan hệ quốc tế Lý thuyết, Luật quốc tế, giải quyết xung đột, kinh tế chính trị quốc tế, phân tích chính sách đối ngoại, cũng như chính trị so sánh và khu vực nghiên cứu, như là một lĩnh vực có liên quan của nghiên cứu. Nghiên cứu khu vực bao gồm châu Âu bao gồm Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Trung Đông và Trung Á. Chương trình này đặc biệt thích hợp cho những ứng viên muốn hoặc theo đuổi một sự nghiệp học tập hoặc để vào dịch vụ ngoại giao của nước họ hoặc dịch vụ dân sự quốc tế. Chương trình gồm có tám khóa học, viết và thi vòng loại răng miệng, bảo vệ đề nghị luận văn và luận án tiến sĩ.

Yêu cầu nhập học

Ứng viên được dự kiến ​​để đáp ứng yêu cầu nhập học chung của Viện. Nói chung, những sinh viên muốn theo đuổi một chương trình sau đại học được đưa ra trong Khoa Kinh doanh và Kinh tế, nhưng đã hoàn thành một BA / BS trong lĩnh vực khác có thể được nhận vào chương trình, đối tượng để hoàn thành các khóa học điều kiện tiên quyết được lựa chọn từ các bộ phận liên quan.

Khoa Nghiên cứu Sở thích

Giải quyết xung đột; bao gồm một tập trung vào các vấn đề khu vực bao gồm một tập trung vào nghiên cứu Síp. Phân tích chính sách đối ngoại và quyết định chiến lược làm với một tập trung vào các vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ (tức là chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-EU, và các cuộc xung đột Síp), cũng như quan hệ sách đối ngoại chung, bao gồm cả chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, và ngoại giao quốc tế. Vấn đề Trung Đông hiện đại, bao gồm cả quá trình chuyển đổi từ chế độ quân chủ để cộng hòa và nhu cầu phổ biến cho sự thay đổi ở Trung Đông. Kinh tế chính trị toàn cầu; tập trung vào các tác động của toàn cầu hóa / chủ nghĩa khu vực trong xã hội, mở rộng EU, và Châu Âu hoá. Luật quôc tê; chuyên quyền con người quốc tế và dân chủ hóa, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2015

Giới thiệu về trường

The Eastern Mediterranean University is the largest university on the island of Cyprus. The university has its roots in the Higher Technological Institute, a vocational training college established in ... Đọc thêm

The Eastern Mediterranean University is the largest university on the island of Cyprus. The university has its roots in the Higher Technological Institute, a vocational training college established in 1979. Đọc ít hơn
Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Síp , Gia đình + 1 Hơn Ít hơn