Đọc Mô tả chính thức

Đề xuất phải bao gồm

  • định nghĩa rõ ràng và sự chứng minh của chủ đề
  • nghiên cứu tài liệu và trạng thái hiện tại của nghệ thuật trong khu vực của dự án
  • Mục tiêu của dự án
  • phương pháp giả định
  • một danh sách các tài liệu tham khảo

Các ứng cho chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế có thể chọn một đề tài luận án từ danh sách các chủ đề ưu tiên cung cấp bởi Khoa Quan hệ Quốc tế (IR) và Bộ Nghiên cứu An ninh cho năm học nhất định (các chủ đề này được công bố trên trang web của Cục IR vào cuối tháng 3 năm 2017 chậm nhất).

Các ứng viên được đề nghị tham khảo ý kiến ​​giám sát tiềm năng về đề xuất nghiên cứu trước khi nộp hồ sơ của mình.

Thủ tục nhập học chạy trong hai vòng. Trong vòng đầu tiên Ban tuyển sinh đánh giá các đề xuất nghiên cứu trên cơ sở giá trị học thuật của nó và khả năng tương thích của nó với các chủ đề ưu tiên được cung cấp bởi các Vụ, đặt ngưỡng bắt buộc tại các điểm cho tiến vào vòng thứ hai. Các ứng viên vượt qua các ngưỡng được mời tham dự một cuộc phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn được đánh giá ở điểm là tốt. Các Trưởng Khoa đặt ngưỡng yêu cầu cần thiết để nhập học.

Các cuộc phỏng vấn nhằm đánh giá

  • Mục tiêu của dự án nghiên cứu
  • khung lý thuyết và phương pháp luận của dự án
  • tính khả thi của kế hoạch nghiên cứu, giới hạn của nó

Các tiêu chí để đánh giá cuối cùng:

Người nộp đơn có thể nhận được lên đến 40 điểm trong mỗi vòng. Trong vòng hai 10 điểm được dành cho tiền thưởng cuối cùng cho các ấn phẩm (bài viết, tiểu luận) liên quan đến chủ đề của dự án luận án. Các ứng cử viên phải tốt nghiệp bằng thạc sĩ, tốt nhất là trong các lĩnh vực khoa học và nhân văn xã hội.

Xem thêm các bài viết IV, đoạn 4 của Điều kiện nhập học của thủ tục tố tụng

Thông tin về cuộc tập trận của sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình tiến sĩ của chúng tôi trong quan hệ quốc tế được trang bị tốt để tìm được việc làm như các chuyên gia có trình độ cao trong học viện (tức là trong nghiên cứu), các sở phân tích và các trường đại học. trình độ của họ cho phép họ áp dụng các kỹ năng của họ trong vị trí lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ, bộ máy hành chính của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ quốc tế và một quang phổ toàn bộ của các tổ chức tư nhân. Các kiến ​​thức và kỹ năng sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có được trong phân tích chính trị quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, hội nhập châu Âu và luật pháp quốc tế được củng cố bằng một tính thân mật với các khái niệm lý thuyết và phương pháp luận liên quan.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Séc

Xem 4 các khóa học tại Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK) »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 10 2019
Duration
4 - 8 năm
Toàn thời gian
Price
250 EUR
mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date