Tiến sĩ Quản trị Marketing

Quản lý HSN thị

Trường Kinh doanh tại USN có 3-5 vacants vị trí như đồng nghiệp nghiên cứu trong chương trình tiến sỹ quản trị tiếp thị từ tháng 8 năm 2017.

ÁP DỤNG HẠN CHÓT: ngày 15 tháng 2 năm 2017.

Các chương trình tiến sĩ tìm cách để mang lại nghiên cứu học thuật trong quản lý tiếp thị gần hơn để tiếp thị thực hành quản lý, do đó tập trung nghiên cứu về các chủ đề đó sẽ tạo ra kiến ​​thức mới cho các vấn đề thế giới thực.

Khi thị trường và công nghệ trở nên toàn cầu hơn, như nhu cầu của khách hàng trở nên tiên tiến hơn và bị phân mảnh, các công ty tư nhân và các dịch vụ công cộng phải đổi mới và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của họ với tốc độ ngày càng tăng. Để đối phó với những thách thức và cơ hội, năng lực trong quản lý tiếp thị là chiến lược quan trọng hơn.

Chúng tôi cung cấp một tiến sĩ chất lượng cao trong quản lý tiếp thị mà sẽ đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai của kiến ​​thức trong tiếp thị quản lý, cả trong nước và quốc tế.

Chương trình bao gồm 180 ECTS trong tổng số, trong đó 60 ECTS các khóa học bắt buộc và tự chọn. Tất cả các đối tượng sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. 120 ECTS còn lại là có liên quan đến công tác nghiên cứu cá nhân và sẽ dẫn đến luận án.

Tất cả các ứng cử viên có một giám sát viên chính và là đồng giám sát, và thông thường người giám sát chính sẽ là một trong những nhân viên Khoa.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại University College of Southeast Norway »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 1 2020
Tháng 8 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020, Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date