Đọc Mô tả chính thức

Mục tiêu của chương trình nghiên cứu tiến sĩ là để chuẩn bị các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin hệ thống ngành công nghiệp phân tích, ngành xây dựng mô hình và thiết kế, để thúc đẩy các kỹ năng kiến ​​thức và nghiên cứu lý luận của học sinh và việc áp dụng các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực sau:

  • kinh doanh và hệ thống thông tin du lịch người mẫu;
  • quy hoạch phát triển khu vực mang tính hệ thống;
  • hệ thống chính trị và xây dựng mô hình quản lý cộng đồng;
  • logistics hệ thống thông tin và mô hình giao thông vận tải;
  • xây dựng mô hình quy trình sản xuất;
  • thiết kế hệ thống e-learning;
  • phát triển công nghệ mô phỏng.

Giáo sư thỉnh giảng từ các trường đại học đối tác sẽ tham gia là giáo viên và cố vấn trong chương trình. Học sinh có cơ hội để tham gia vào Erasmus + sự nhanh nhẹn cho các nghiên cứu.

Trình độ chuyên môn trao tặng: Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật (Dr.paed.).

Yêu cầu nhập học: Bằng thạc sĩ hoặc chuyên nghiệp về khoa học máy tính, công nghệ thông tin. Thảo luận về chủ đề luận án.

Thời gian học: 3 năm nghiên cứu toàn thời gian.

chương trình học bao gồm 3 phần:

  • Phần A - khóa học bắt buộc
  • Phần B - khóa học bắt buộc (chuyên môn)
  • Phần C - khóa học tự chọn miễn phí.

Để hoàn thành sinh viên chương trình nghiên cứu có để kiếm được 120 CP (180 ECTS).

Kiểm tra cuối cùng, nếu có: Luận án tiến sĩ.

Phí nghiên cứu: 3200 EUR mỗi năm. Nếu bạn quan tâm trong các nghiên cứu tại Đại học Rezekne of Applied Sciences điền mẫu đơn tại địa chỉ này: http://www.rta.lv/online_application_procedure.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Rezekne University of Applied Sciences

Xem 1 các khóa học tại Rezekne University of Applied Sciences »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 3 2019
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
3,490 EUR
mỗi năm.
Deadline
Trường liên hệ
Spring Intake
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2019
End Date
Tháng Năm 1, 2023
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Spring Intake
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng 9 1, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake

Tháng 3 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Spring Intake
End Date
Tháng Năm 1, 2023

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Autumn Intake
End Date
Tháng 9 1, 2022