Phd trong kinh tế

ISEG - Lisbon School of Economics & Management

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Phd trong kinh tế

ISEG - Lisbon School of Economics & Management

Tiến sĩ Kinh tế

Mục tiêu chính của Tiến sĩ Kinh tế là cung cấp một nền giáo dục để chuẩn bị cho một vị trí trong một nghề đòi hỏi trình độ cao về trình độ khoa học kỹ thuật, trong khi đó cho phép sinh viên tốt nghiệp theo đuổi sự nghiệp quốc tế về kinh tế.

Mục tiêu


Những người đang tìm kiếm một nền giáo dục tiên tiến và muốn tiến hành nghiên cứu về Kinh tế để chuẩn bị cho một vai trò có trình độ cao trong khu vực công hoặc khu vực tư nhân. Vị trí này bao gồm giảng dạy và nghiên cứu đại học, lãnh đạo và quản lý các tổ chức quốc gia và quốc tế, các dự án và nghiên cứu về nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và nghiên cứu. .

Tại sao chọn ISEG?


Nghiên cứu khoa học diễn ra tại các trung tâm nghiên cứu ISEG là một phần quan trọng của sự hỗ trợ khoa học cho chương trình này, với trọng tâm là các lĩnh vực Kinh tế (UECE) và Toán học Ứng dụng (CEMAPRE). Đó là những trung tâm nghiên cứu lưu trữ sinh viên tiến sĩ.

Điều kiện nhập học và các tiêu chí lựa chọn>


Các ứng dụng được hoan nghênh từ những sinh viên tốt nghiệp của Chương trình Thạc sỹ Kinh tế của ISEG, hoặc các Thạc sỹ tương đương. Các ứng viên có bằng thạc sỹ hoặc tương đương trong lĩnh vực khác có thể được chấp nhận, nhưng chỉ sau khi đã học thành công cho chương trình học của học kỳ 1 của các Thạc sỹ ISEG về Kinh tế. Lựa chọn ứng cử viên do Hội đồng Khoa học của Chương trình Tiến sĩ đưa ra, dựa trên các tiêu chí sau: Thạc sỹ và cấp lớp cuối; Cử nhân và lớp cuối cùng tương ứng; Chương trình giảng dạy khoa học và kinh nghiệm chuyên môn có liên quan.

Chủ đề nghiên cứu


Đối với Chương trình Tiến sĩ về Kinh tế, các chủ đề về bản chất kinh tế được nghiên cứu đến mức tiên tiến (vĩ mô và kinh tế vi mô), cũng như ứng dụng của chúng, sử dụng các phương pháp toán học, thống kê và kinh tế lượng. .


Đồng thời với đơn đăng ký hoặc sau khi ghi danh, ứng viên có thể xin học bổng của Quỹ Khoa học và Công nghệ, có thời hạn nộp hồ sơ phù hợp với thời gian ghi danh vào chương trình.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
7,000 EUR
Locations
Bồ Đào Nha - Lisbon, Lisbon
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Bồ Đào Nha - Lisbon, Lisbon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ