Phd trong kiến ​​trúc

Chung

Chương trình mô tả

Tiến sĩ về Kiến trúc

Thông tin chung

Các bộ phận của kiến ​​trúc được thành lập vào năm 1995 như một phần của trường đại học Kỹ thuật và Khoa học. Vụ được cung cấp chỉ các chương trình sau đại học hàng đầu cho các thạc sĩ và tiến sĩ cho đến năm 1998, khi các chương trình đại học đã được đưa ra. Vụ Kiến trúc, nhằm mục đích giáo dục các nhà nghiên cứu sáng tạo trong kiến ​​trúc, và kết hợp xuất sắc trong giáo dục với cắt cạnh nghiên cứu. Các mục tiêu của chương trình sau đại học được: Tốt nghiệp sinh viên với một quan trọng dung lượng cao, về mặt lý thuyết được trang bị, có khả năng phát triển những quan điểm mới và nghiên cứu với các phương pháp hiện đại và các công cụ; và sản xuất thông tin về việc sử dụng tích lũy khác nhau và cả công nghệ trong các ngành nghề và, nói chung, vì lợi ích của xã hội. Các sinh viên tốt nghiệp có vai trò tích cực trong Thổ Nhĩ Kỳ và các nền tảng quốc tế. Như cổng các mục tiêu nghiên cứu của mình, các Bộ tập trung vào đoàn kết lý thuyết với thực hành, thông qua các liên kết hợp tác với các đơn vị trên khuôn viên trường IZTECH và trong Izmir Technopark Area. Các nhân viên giáo dục bao gồm các viện sĩ trẻ và tràn đầy năng lượng sinh viên tốt nghiệp của nhiều trường quốc gia và quốc tế đánh giá cao nhất. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng được đưa vào một dự án hay luận văn truyền đạt của họ trong một dự án nghiên cứu được hỗ trợ bởi tổ chức.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Vụ tìm kiếm những con đường mới của nghiên cứu liên ngành kiến ​​trúc với một mối quan tâm chính trong việc ứng phó với các thách thức về đô thị hóa và môi trường xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại như sau:

  • Lịch sử, lý thuyết, và phê bình kiến ​​trúc

  • Vật lý tòa nhà (Energy Efficiency, Ánh sáng, Âm)

  • Nghiên cứu Văn hoá-xã hội trong Kiến trúc

  • Quản lý dự án và Xây dựng

  • Quy trình thiết kế và công nghệ

  • Thiết kế kết cấu và Công nghệ

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2015

Giới thiệu về trường

?zmir Institute of Technology is one of the state universities in Turkey and one that was established in 1992 with a view to offering a high level of education and carrying out research in technologic ... Đọc thêm

?zmir Institute of Technology is one of the state universities in Turkey and one that was established in 1992 with a view to offering a high level of education and carrying out research in technological fields. Đọc ít hơn