Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật

Vụ cung cấp Chương trình Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật máy tính từ năm 1992. Nó bắt đầu gần đây một chương trình Tiến sĩ về Khoa học Máy tính và Kỹ thuật. Các bộ phận đã được phát triển với nền tảng của các phòng thí nghiệm nghiên cứu mới và bằng cách mở ra những lĩnh vực nghiên cứu mới. Vì vậy, nó có tiềm năng để có một vai trò hàng đầu trong nghiên cứu. Nó được mở cửa cho sự hợp tác khoa học và lập kế hoạch để thành lập liên ngành các chương trình sau đại học và các dự án nghiên cứu.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Chính sách bảo mật thông tin, bảo mật thông tin kiểm tra, cậy, Autonomous Computing.

  • Mô hình hóa & mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, phân phối hệ thống.

  • Scheduling Real-Time, Fault-Nhẫn, Hệ thống nhúng.

  • Tích hợp dữ liệu, phân phối kiếm Tối ưu hóa, Datawarehouse, khai thác dữ liệu, quản lý dữ liệu ngữ nghĩa.

  • Bảo đảm thông tin, vấn đề an ninh của thế hệ kế tiếp Networks, cơ sở hạ tầng quan trọng và Forensics. Đường cong Elliptic và Ghép Mật mã học, ứng dụng an ninh năng suất cao.

  • Computer Vision, xử lý hình ảnh, Omnidirectional Robot Vision, 3D Tái thiết, Virtual Reality, Human-Computer Interaction.

  • Thiết kế thí nghiệm, Expert Systems, Artificial Intelligence, mạng nơ-ron, logic mờ, mạng Bayes, dự báo, mô hình hệ thống, đạo đức máy tính.

  • Phân tích dữ liệu, mô hình hóa thông tin / kiến ​​thức, chiến tranh thông tin, phân tích tình báo, và nguồn tin tình báo mở.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Izmir Institute of Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date