Phd trong khoa học máy tính (chiếc)

University of Göttingen

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Phd trong khoa học máy tính (chiếc)

University of Göttingen

Tiến sĩ Khoa học Máy tính (PCS)

"Chương trình Tiến sĩ Khoa học Máy tính" (PCS) là một chương trình tiến sĩ được cung cấp bởi các trường đại học của Khoa Khoa học tự nhiên và toán học Georg-August Trường Đại học Khoa học (Gauss). PCS đã được tạo ra bởi các tổ chức tham gia của Trung tâm Khoa học Tính toán và Khoa Toán và Khoa học Máy tính tại Georg-August-Universität Göttingen vào năm 2005 với nhiệm vụ để cung cấp giáo dục tiến sĩ chất lượng cao trên một trình độ khoa học cao trong vòng ba năm. Các chương trình PCS bao gồm các bài giảng, hội thảo, khóa học và phương pháp. Ngoài ra, PCS khuyến khích tham gia vào các hội nghị, hội thảo quốc tế. PCS cũng nhấn mạnh các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và kỹ thuật điều độ. Các ứng cử viên tiến sĩ có nghĩa vụ tham gia các hoạt động dạy kèm.

Mỗi ứng PCS cần chọn một lĩnh vực nghiên cứu của một nhóm nghiên cứu liên quan đến khoa học máy tính, ví dụ như Trung tâm Khoa học tính toán hoặc Viện Khoa học Máy tính. Sau đó, một người giám sát có liên quan từ danh sách các giám khảo đủ điều kiện cần phải được tìm thấy, đó là bình thường một trong những nhà lãnh đạo nhóm của nhóm nghiên cứu được lựa chọn.

PCS là mở cửa cho sinh viên đến từ Đức và từ nước ngoài, người có bằng Thạc sĩ về Khoa học máy tính (hoặc tương đương). Sau khi hoàn thành thành công của chương trình PCS, mức độ quốc tế của Tiến sĩ (Doctor of Philosophy) hay cách khác mức độ tiến sĩ RER. nat. (Bác sĩ rerum naturalium) sẽ được trao giải thưởng.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
6 học kỳ
Toàn thời gian
Information
Deadline
Trường liên hệ
There is no special application period for the admission as a PhD student so that you can apply at any time.
Locations
Serbia - Belgrade, City of Belgrade
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Áo - Innsbruck, Tyrol
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ý - Padua, Veneto
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ý - Rome, Lazio
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Brunswick, Lower Saxony
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Clausthal-Zellerfeld, Lower Saxony
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Göttingen, Lower Saxony
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
There is no special application period for the admission as a PhD student so that you can apply at any time.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Hanover, Lower Saxony
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Đức - Göttingen, Lower Saxony
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
There is no special application period for the admission as a PhD student so that you can apply at any time.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Áo - Innsbruck, Tyrol
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ý - Rome, Lazio
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ý - Padua, Veneto
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Serbia - Belgrade, City of Belgrade
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Hanover, Lower Saxony
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Brunswick, Lower Saxony
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Clausthal-Zellerfeld, Lower Saxony
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ