Phd trong kỹ thuật xây dựng và quản lý

National Central University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Phd trong kỹ thuật xây dựng và quản lý

National Central University

Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Xây dựng và Quản lý được thành lập vào năm 2001. Viện là người đầu tiên của loại hình này ở các trường đại học công lập tại Đài Loan. Đó là trước đây là Bộ phận kỹ thuật và quản lý xây dựng tại Sở Xây dựng Hà Nội, được thành lập vào năm 1991. Sau sự thành công của các bộ phận, Viện tiếp tục phát triển thịnh vượng trong mọi chiều kích, phản ánh nhu cầu rất lớn về việc hiểu biết lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và quản lý tại Đài Loan. Hiện nay, có 7 giảng viên toàn thời gian, 24 sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ thạc sĩ và 19 ở cấp tiến sĩ tại Viện.

KHÓA HỌC BẮT BUỘC

Kế hoạch xây dựng và quản lý lịch, BIM và ứng dụng máy tính, Quản lý chi phí xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng, Hội thảo Quản lý Xây dựng, luận án bằng văn bản và phát hành

Các khóa học tự chọn

Công cụ học

 • Phương pháp nghiên cứu cho xây dựng

Quản lý chuyên nghiệp

 • Kế hoạch xây dựng và quản lý lịch
 • Năng suất Xây dựng và Quản lý hợp đồng
 • Quản lý rủi ro xây dựng
 • Quản lý tài chính Xây dựng
 • Thông tin Xây dựng và Quản lý tri thức

Luật Xây dựng

 • Nghị quyết xây dựng tranh chấp
 • Chủ đề pháp lý trong Kỹ thuật
 • Ký kết xây dựng quốc tế

phát triển bền vững

 • Công trình Xanh và đánh giá xây dựng bền vững
 • Phát triển bền vững và xây dựng

Yêu cầu đối với học sinh tốt nghiệp

tín chỉ yêu cầu: 24 tín chỉ (bao gồm 15 tín chỉ cho các khóa học bắt buộc và 9 tín chỉ cho các khóa học tự chọn) Thời gian học: 2 ~ 7 năm Yêu cầu khác:

 • Hội thảo Quản lý Xây dựng
 • Nghiên cứu chủ đề
 • Vượt qua kiểm tra trình độ tiến sĩ ứng cử trong vòng bốn năm đầu tiên.
 • Xuất bản ít nhất 2 loại giấy tờ trên các tạp chí quốc tế công nhận (EI, SCI, SSCI).
 • Vượt qua một vệ răng miệng của luận án.

Tài liệu tuyển sinh

 • Kế hoạch nghiên cứu
 • Đề xuất nghiên cứu
 • Hai Thư giới thiệu
 • TOEFL hoặc chứng cứ khác thành thạo tiếng Anh
 • Bằng chứng về trình độ thông thạo Trung Quốc
 • Ấn phẩm học thuật liên quan
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Đài Loan - Hsinchu, Hsinchu City
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Đài Loan - Hsinchu, Hsinchu City
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ