Phd trong kế toán và tài chính

Chung

Có sẵn 14 địa điểm

Chương trình mô tả

Acc fin

Mục tiêu của chương trình tiến sĩ là chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Tiến sĩ là một chương trình nghiên cứu độc lập, tự định hướng nghiên cứu học thuật, được hỗ trợ bởi một nhóm giám sát mà làm cho một đóng góp ban đầu cho kiến ​​thức được viết trong một luận án publishable. Chương trình Tiến sĩ cũng hỗ trợ phát triển nghiên cứu và các kỹ năng chung để trang bị cho bạn hoạt động thành công như một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong bất kỳ môi trường nào. Yêu cầu thiết yếu của một tiến sĩ là việc tạo ra các kiến ​​thức mới. Là một nhà nghiên cứu có nghĩa là phát triển những ý tưởng mới và nâng cao sự hiểu biết thông qua việc tạo ra các kiến ​​thức mới. Nghiên cứu của bạn chắc chắn sẽ xây dựng một mức độ nào về công việc và ý tưởng của người khác, nhưng là một sinh viên nghiên cứu bạn đang mong đợi để làm cho một đóng góp độc đáo với kiến ​​thức trong kỷ luật của bạn.

Mỗi sinh viên tiến sĩ phải lấy một số mô-đun trực tuyến và cũng có thể hoàn thành luận án. Sinh viên phải bảo vệ luận văn của mình trong một kỳ thi "viva voce" (nói). Các viva voce kiểm tra là một kinh nghiệm mãnh liệt và đầy thử thách, nhưng chúng tôi có các hội thảo và thi giả để giúp sinh viên nghiên cứu của chúng tôi chuẩn bị và gần như tất cả các sinh viên nghiên cứu người đã đạt đến giai đoạn này tiếp tục hoàn thành bằng cấp của họ.

Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu vào một trong các lĩnh vực sau:

 • Quản lý tiếp thị
 • Thông tin và Công nghệ
 • Giáo dục
 • quản trị kinh doanh
 • Kế toán và Tài chính

Đề cương chương trình

Đơn vị cốt lõi

 • UU-PhD-801 Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính
 • UU-PhD-802 Các vấn đề hiện tại trong quản lý
 • UU-PhD-803 Lãnh đạo
 • UU-PhD-850 Quản lý tài chính cho người ra quyết định
 • UU-PhD-FIN-900-1 Ph.D Luận văn Thạc sỹ Kế toán và Tài chính (Phần 1)
 • UU-PhD-FIN-900-2 Ph.D Luận văn Thạc sỹ Kế toán và Tài chính (Phần 2)
 • UU-PhD-FIN-900-3 Ph.D Luận văn Thạc sỹ Kế toán và Tài chính (Phần 3)
 • UU-PhD-FIN-900-4 Ph.D Luận văn Thạc sỹ Kế toán và Tài chính (Phần 4)
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Unicaf is a global educational organisation based in Europe, offering scholarships to eligible candidates to pursue academic studies with its partner universities, currently the University of Suffolk ... Đọc thêm

Unicaf is a global educational organisation based in Europe, offering scholarships to eligible candidates to pursue academic studies with its partner universities, currently the University of Suffolk (UK), the Liverpool John Moores University (UK), the University of South Wales (UK), the University of California, Riverside Extension (USA) and multi-campus Unicaf University (Africa). Đọc ít hơn
Lilongwe , Newyork , Athens , Sòng bạc , London , Cairo , Accra , Cảng Louis , Nairobi , Lagos , Mogadishu , Lusaka , Cơn sốt , Cộng hòa Síp + 13 Hơn Ít hơn