Đọc Mô tả chính thức

Các tiến sĩ về Hệ thống thông tin (IS) tại UNC Greensboro là một chương trình tiến sĩ sáng tạo, định hướng nghiên cứu được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho sự nghiệp chủ yếu là các thành viên của giảng viên trong học tập LÀ đơn vị và secondarily như các chuyên gia trong nghiên cứu phi học thuật và các tổ chức chuyên nghiệp. Chương trình tập trung vào việc phát triển các kỹ năng nghiên cứu kỹ thuật và kinh nghiệm truyền thống và cũng là đặc trưng của bốn yếu tố đặc biệt mà tăng cường các mô hình truyền thống:

  • một cam kết để phù hợp thực tế
  • một sự nhấn mạnh về sản xuất chất lượng giáo viên
  • một yêu cầu nghiên cứu học nghề
  • nghiên cứu liên ngành

Ngoài ra, sinh viên quan tâm có thể tăng cường các nghiên cứu của họ với một sự nhấn mạnh về công nghệ thông tin toàn cầu.

Mục tiêu chương trình

  • Cung cấp đào tạo trong lý thuyết hệ thống thông tin cơ bản và tiên tiến và thực hành để học sinh nắm vững các công cụ kỹ thuật và khái niệm cần thiết để tiến hành chất lượng cao LÀ nghiên cứu.
  • Cung cấp tiên tiến, đào tạo chuyên ngành trong một số IS ngành như hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, công nghệ thông tin toàn cầu, quản lý tài nguyên thông tin, trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu, kho dữ liệu, thương mại điện tử, quản lý tri thức và quản lý chuỗi cung ứng để sinh viên có được kiến ​​thức chuyên môn có thể được áp dụng trong một phạm vi rộng của học thuật, chính phủ và các môi trường khu vực tư nhân.
  • Đủ khả năng kinh nghiệm nghiên cứu cấu trúc và được giám sát để sinh viên phát triển các kỹ năng kỹ thuật, khái niệm và truyền thông được yêu cầu để thực hiện có chất lượng cao, nghiên cứu độc lập.
  • Cung cấp phát triển giảng dạy để sinh viên sẽ được giáo viên hiệu quả.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại University of North Carolina Greensboro »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
4 - 7 năm
Toàn thời gian
Price
Free
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date