PHDSTUDIES

Các Chương trình Tiến sĩ Hàng đầu ở Bê-li-cốp Hoa Kỳ 2020/2021

Các vị tiến sĩ phổ biến nhất là Tiến sĩ Triết học hoặc tiến sĩ Tiến sĩ và tiến sĩ nghiên cứu khác chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp để khởi động kế hoạch mới thêm vào cơ sở tri thức chung của lĩnh vực này. Các ứng cử viên và chủ sở hữu của tiến sĩ thường tìm kiếm ngành nghề như giáo sư và nhà nghiên cứu, nhưng nhiều người cũng đi trên các vai trò khác nhau trong, khu vực nhà nước, tư nhân và từ thiện.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Đại học Lehigh ở Bethlehem, PA có các sinh viên đăng ký nhất cho chương trình cấp bằng mỗi năm. Nó được theo dõi chặt chẽ của trường Cao đẳng Moravian, Albright College và Đại học DeSales.

Tìm kiếm Các Chương trình Tiến sĩ ở Bê-li-cốp ở Mỹ 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Tiến sĩ Hóa học

Lehigh University
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng tiến sĩ bằng hóa học là sự gia nhập của bạn vào thế giới giải quyết vấn đề phân tử chuyên nghiệp. Là một nhà hóa học hoặc nhà hóa sinh chuyên nghiệp, bạn sẽ được giải quy ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Khoa học Trái đất và Envorinmental

Lehigh University
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bộ cung cấp MS và Ph.D. độ trong Khoa học Trái đất và Môi trường. Bằng MS là dựa trên luận án. Khoa quan tâm và chương trình tập trung vào khoa học Trái đất, khoa học môi trườ ...

Đọc thêm

Tiến sĩ bằng tiếng Anh

Lehigh University
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bộ cung cấp MA và Ph.D. bằng cấp, với sự nhấn mạnh vào Văn học và Công bằng xã hội. Sinh viên giảng dạy trong chương trình viết năm đầu tiên và được đào tạo về nghiên cứu và s ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Toán học

Lehigh University
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Khoa Toán cung cấp một chương trình học dẫn đến bằng tiến sĩ. bằng cấp về toán học và toán học ứng dụng. Hầu hết tiến sĩ sinh viên cũng có được bằng MS về toán học, toán ứng d ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Vật lý

Lehigh University
PhD
<
Toàn thời gian
<
5 năm
Anh
Khuôn viên trường

Khoa cung cấp một MS và bằng tiến sĩ. trong vật lý, với các chuyên ngành vật lý thiên văn, vật lý nguyên tử và phân tử, vật lý sinh học & vật chất mềm, vật lý tính toán, v ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Tâm lý

Lehigh University
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Tiến sĩ trong Tâm lý học tại Lehigh University là một chương trình chuyên sâu về nghiên cứu, trong đó sinh viên và giảng viên hợp tác trong các lĩnh vực tâm lý học nhận thức, ...

Đọc thêm