PHDSTUDIES

Các Chương trình Tiến sĩ Hàng đầu ở Bãi biển dài Hoa Kỳ 2020/2021

Các tiến sĩ là một học vị tiến sĩ, đặc biệt được gọi là "bác sĩ triết học " mức độ. Điều này là sai lầm bởi vì tiến sĩ chủ không nhất thiết là nhà triết học (trừ trường hợp nhận bằng, trong triết học). Điều đó nói rằng, tiến sĩ người nhận có thể tham gia vào các thí nghiệm tư tưởng, lý do về các vấn đề và giải quyết vấn đề theo những cách tinh vi.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Tìm kiếm Học Tiến sĩ ở Bãi biển dài ở Mỹ 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Bằng tiến sĩ. trong khoa học sinh học

The University of Southern Mississippi College of Arts and Sciences
PhD
<
Toàn thời gian
<
5&nbsp;-&nbsp;6 năm
Anh
Khuôn viên trường

Trường Khoa học Sinh học, Môi trường và Trái đất cung cấp một chương trình nghiên cứu và nghiên cứu dẫn đến một Tiến sĩ Triết học về Khoa học Sinh học. Chương trình sinh học t ...

Đọc thêm

Bằng tiến sĩ. trong hóa học

The University of Southern Mississippi College of Arts and Sciences
PhD
22 Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
5&nbsp;-&nbsp;6 năm
30 Tháng 11 2020
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình tiến sĩ Hóa học cung cấp đào tạo nghiêm ngặt trong việc tìm hiểu cấu trúc và cơ chế phân tử của các phân tử hóa học và sinh hóa. Chương trình cung cấp các cơ hội ...

Đọc thêm

Bằng tiến sĩ. bằng tiếng Anh

The University of Southern Mississippi College of Arts and Sciences
PhD
20 Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
5&nbsp;-&nbsp;6 năm
30 Tháng 11 2020
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình sau đại học tiếng Anh tại Trường Nhân văn cung cấp bằng tiến sĩ. bằng cấp, với một sự nhấn mạnh trong văn học hoặc văn bản sáng tạo. Nó cung cấp các khóa học tham ...

Đọc thêm

Bằng tiến sĩ. phát triển nguồn nhân lực

The University of Southern Mississippi College of Arts and Sciences
PhD
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4&nbsp;-&nbsp;6 năm
Anh
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Trường nghiên cứu liên ngành và phát triển chuyên nghiệp cung cấp Tiến sĩ triết học trong phát triển nguồn nhân lực. Chương trình tiến sĩ Phát triển nguồn nhân lực tập trung v ...

Đọc thêm